Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. MORPHOTECTONIC ANALYSIS OF THE NORTHERN EVOIKOS GULF

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519079
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στέφα Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Tracing the Aegean water masses using phytoplankton (coccolithophores) assemblages: modern distribution and paleoceanographic implications.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327529
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρατσόλης Μπόρις-Θεοφάνης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Περιβαλλοντική κατάσταση των επιφανειακών ιζημάτων του Σαρωνικού Κόλπου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880865
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Σταματία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881988
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ταλαγάνη Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Διερεύνηση της Παλαιογεωγραφικής Διαμόρφωσης του Στρυμονικού Κόλπου την τελευταία Παγετώδη περίοδο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2844981
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπενέτου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Reconstruction of the submerged landscape of Vatika Bay (SE Peloponnese, Greece)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780702
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παυλίδη-Πάλλα Μαρία-Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Εκτίμηση των μορφοδυναμικών και κοινονικο- οικονομικών επιπτώσεων της επικείμενης μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης, λόγω κλιματικής αλλαγής, στις παραλίες του Kεντρικού και Βορείου Αιγαίου Πελάγους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1704426
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καϊμπαλή Ζανίν
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Paleoceanographic evolution of the North Aegean Sea during the last 4.0 ka

Διπλωματική Εργασία uoadl:1342998
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φατούρου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. The Carbonate Factory over the last 20.000 years in the NW Saronikos Gulf

Διπλωματική Εργασία uoadl:2398634
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρακιγιάνου Κριστιάνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες