Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. «H επίδραση της διαφοροποίησης του υποστρώματος στη σύνθεση της θαλάσσιας επιφυτικής κοινότητας των διατόμων (Bacillariophyceae)»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2809233
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φαφούτη Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Καλλιέργεια ελληνικών στελεχών Dunaliella sp. σε φωτοβιοαντιδραστήρες για τη μεγιστοποίηση παραγωγής καρωτενοειδών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838461
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντζουβάρας Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Η Μικροχλωρίδα των Πηγών της Αιδηψού και η Συμβολή της στη Διαμόρφωση του Γεωλογικού Υποστρώματος (Θερμογενείς Τραβερτίνες)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1666099
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πολίτη Άρτεμις-Απέλια
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Κατανομή μικροβιακών παραμέτρων κατά μήκος ενός άξονα τροφικής διαβάθμισης στον Σαρωνικό κόλπο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1902729
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλίδης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Το μεσοζωοπλαγκτόν ως πιθανός δείκτης ποιότητας θαλάσσιων υδάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2631598
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Ιάσων
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Επίδραση βιολογικών παραμέτρων στις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων σε ιστούς μεγάλων πελαγικών Χονδριχθύων της Μεσογείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2071949
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρουμπιέ Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Επιδράσεις φαρμακευτικών ουσιών και μικροπλαστικών στο μύδι Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819

Διπλωματική Εργασία uoadl:2050044
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτσίρη Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Ανάπτυξη μικτών πληθυσμών θαλάσσιου φυτοπλαγκτού για την παραγωγή λιπαρών απαραίτητων προς χρήση στις υδατοκαλλιέργειες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1910256
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευρυγένη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Απομόνωση και χαρακτηρισμός κατατεθειμένων στελεχών φυτοπλαγκτού (Τράπεζα Μικροφυκών) από παράκτια θαλάσσια συστήματα της Ανατολικής Μεσογείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1911301
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γρατσία Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες