Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ο ρόλος της εκπαίδευσης της Αειφόρου Ανάπτυξης μέσω της χημικής και γεωλογικής εκπαίδευσης σε Μουσείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815725
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσούτσα Άννα-Τριανταφυλλιά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Διερεύνηση της διδακτικο-μαθησιακής λειτουργίας των εικονιστικών αναπαραστάσεων στην ενότητα Θερμότητα-Θερμοδυναμική στα σχολικά εγχειρίδια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722622
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουρεμένου Κανέλλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής από μαθητές Λυκείου στην Ελλάδα- Ο ρόλος του σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1381100
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νικολοπούλου Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

4. Σχέδιο εργασίας για τη μελέτη της χημείας των λιμνοθαλασσών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1447962
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φιλιππή Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Κατανοώντας την έννοια της περιεκτικότητας διαλυμάτων με την μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης (GUIDED DISCOVERY)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694462
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νταής Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Παιχνιδιών με Κάρτες στη Διδασκαλία της Χημείας στο Λύκειο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694416
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μούγιος Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Αφήγηση του Περιοδικού Πίνακα με κινούμενα σχέδια : Άνθρακας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2074688
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρτάνου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017

8. Διερεύνηση των αντιλήψεων και διαδικασιών μάθησης μαθητών Γυμνασίου για την αλλαγή ιδιοτήτων υλικών σωμάτων σε επίπεδο Nανοκλίμακας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1446770
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσέτσερη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Διδασκαλία βασικών αρχών Γενετικής μέσω ενός Κοινωνικο-Επιστημονικού Ζητήματος: τα γενετικά τεστ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673262
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στεφάνου Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Η Εφαρμογή της Διαμορφωτικής Αξιολόγησης στο μάθημα της Χημείας στην Α'Λυκείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812670
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βάλλας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Η Φύση της Επιστήμης στα σχολικά εγχειρίδια Χημείας και στις ιδέες μαθητών Λυκείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819529
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Μαρία-Νεκταρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Βασικές έννοιες της Χημείας για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από την ιστορία και την εξέλιξη των κοσμημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866881
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στεφοπούλου Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες