Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. "Αυτές οι κάρτες δεν είναι νεκρές": Περιπτώσεις από την ιστορία της εισαγωγής μηχανών διάτρητων καρτών στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837216
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαλισόβα Πολυξένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Άυλη Εργασία στον Ψηφιακό Χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2337677
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βογιατζής Ηρακλής-Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. ΤΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG) ΩΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Τεχνολογική Πολιτική και η Αναζήτηση για την αειφόρο ναυτιλία-Μια προσέγγιση από το πεδίο Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326225
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιδερή Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Αναδεικνύοντας κοινωνικές διαστάσεις της τεχνικής γονιδιακής τροποποίησης CRISPR

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878520
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαλέξης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. The notion of Mimêsis in the Republic: with a specific focus on book X

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837814
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γωνιανάκης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Νεο-Χιουμιανή Θεμελίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837857
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπρεγιέ-Σταματιάδης Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Building a Reinforcement Learning A.I. for the Iterated Prisoner's Dilemma using Soar cognitive architecture

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778307
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θωμάς Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

8. Μια ανάλυση του αισθήματος του ανοίκειου στο διήγημα «Ζάντμαν» του Ε. Τ. Α. Χόφμαν, με όρους δύο οπτικών μοντέλων στη νεότερη φιλοσοφία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2763370
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. The Third Definition of Knowledge in Plato’s Theaetetus - Why does it fall short?

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777423
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πατραμάνης Δημοσθένης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

10. Το ζήτημα της προσωπικής ταυτότητας στον φιλοσοφικό στοχασμό του Locke και οι επιρροές του σε σύγχρονες θεωρήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777438
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πλούμη Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Το Πρόβλημα της Μέτρησης στην Κβαντική Μηχανική: Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις και Προοπτικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1704453
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασίου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Πώς οι έννοιες του κανονικού και παθολογικού συγκροτούν την επιστημολογική ιστορία των επιστημών της ζωής στο έργο του Ζορζ Κανγκιλέμ;

Διπλωματική Εργασία uoadl:1694099
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαμβακούλας Χριστόφορος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. ''Αλλαγή εννοιών στην ιστορία της τεχνολογίας: Η περίπτωση των εννοιών ''ήπιες'', ''εναλλακτικές'' και ''ανανεώσιμες'' ''μορφές'' ή ''πηγές'' ενέργειας.''

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325665
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φραγκιαδάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

14. Εξηγητικοί κανόνες και η μοριοποίηση της έρευνας στην Βιολογία. Το παραδειγμα της κυτταροκίνησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325724
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδωρακόπουλος Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

15. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ LORD RAYLEIGH

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326072
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΣΤΙΝ
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Ψυχανάλυση, η ψυχή της επιστήμης. Στοιχεία ρητορικής στρατηγικής στον Φρόυντ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326184
Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

17. Η Δημόσια Εικόνα της Υπολογιστικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, 1954-2004: Ζητήματα Εργασίας, Φύλου, Χώρου, Εκπαίδευσης.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308926
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κώνστα Χαρίκλεια
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Επιστημονική Διπλωματία στον Ψυχρό Πόλεμο. Το παράδειγμα της εισαγωγής της πυρηνικής φυσικής στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837173
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητροκάλη Μυρτώ-Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

19. Ο μηχανικός, οι νόμοι και η συγκρότηση του πεδίου της αντιπαροχής: 1974-2010.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820355
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπανίκα Φραγκίσκα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Ο Μύθος της Σχολής της Κοπεγχάγης: Bohr, Heisenberg και η ερμηνεία της Κβαντικής Θεωρίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837518
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκούβας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες