Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Building a Reinforcement Learning A.I. for the Iterated Prisoner's Dilemma using Soar cognitive architecture

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778307
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θωμάς Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

2. Μια ανάλυση του αισθήματος του ανοίκειου στο διήγημα «Ζάντμαν» του Ε. Τ. Α. Χόφμαν, με όρους δύο οπτικών μοντέλων στη νεότερη φιλοσοφία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2763370
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. The Third Definition of Knowledge in Plato’s Theaetetus - Why does it fall short?

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777423
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πατραμάνης Δημοσθένης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

4. Το ζήτημα της προσωπικής ταυτότητας στον φιλοσοφικό στοχασμό του Locke και οι επιρροές του σε σύγχρονες θεωρήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777438
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πλούμη Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Το Πρόβλημα της Μέτρησης στην Κβαντική Μηχανική: Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις και Προοπτικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1704453
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασίου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. The notion of Mimêsis in the Republic: with a specific focus on book X

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837814
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γωνιανάκης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Εμπειρία, Λόγος και Μέθοδος: Γαληνός και Σέξτος Εμπειρικός

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886862
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κρεμλή Ιουλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Η έννοια του Απείρου στον Spinoza και η συσχέτισή της με το Άπειρο των Cantor και Gödel

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887177
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Περιβολάκης Αντώνης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Λογική και φιλοσοφία στην υπηρεσία της ανάπτυξης της κριτικής και μαθηματικής σκέψης των παιδιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884940
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιώτας Παντελής
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Νεο-Χιουμιανή Θεμελίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837857
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπρεγιέ-Σταματιάδης Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Προτάσεις που αποδίδουν Προτασιακές Στάσεις. Οι απόψεις των Frege και Fodor

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877406
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γρηγοριάδη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Από τη μηχανική του Νεύτωνα στη Νευτώνεια μηχανική: Η εξέλιξη της μηχανικής από τις Principia στην κλασική μηχανικήτου 18ου αιώνα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886633
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κανέλλου Παναγούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες