Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Υβριδικές ενώσεις 4-θειατοκοφερόλης/υδρόξυτυροσόλης ενεργοποιητές του πρωτεασώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768764
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαζάπη Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Σχεδιασμός φαρμάκων με τη χρήση μορίων-θραυσμάτων για τον επιγενετικό στόχο PB1A5

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758818
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρούτση Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. «Σύνθεση, υπολογιστική μελέτη και αξιολόγηση νέων αντιδραστηρίων παραγωγοποίησης για ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό πρωτοταγών αμινών»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2766547
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυριαζή Άρτεμις-Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Σχεδιασμός και Σύνθεση νέων πουρινικών αναλόγων με πιθανή κυτταροστατική δράση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2749478
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητράκης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων 3-φθοροφαινυλοπυραζολο[3,4-c]πυριδινών ως πιθανών αντιαγγειογενετικών παραγόντων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777269
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωνσταντίν Βασίλης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Νέα Νουκλεοζιτικά Παράγωγα Ιμιδαζοπυριδίνης με Πιθανή Δράση Έναντι του Ανθρώπινου Κυτταρομεγαλοϊού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777365
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Σχεδιασμός και Σύνθεση Νέων Υποκατεστημένων Πυραζολοπυριδινών και Πυριδοπυραζινών και Μελέτη της Κυτταροτοξικής Δράσης τους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2776108
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπασταθόπουλος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Σχεδιασμός και Σύνθεση υβριδίων ινδολίου και κιναζολίνης ως χημικών εργαλείων στη μελέτη της αντικαρκινικής δράσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692052
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλαμπαλίκη Αμαλία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Σχεδιασμός, σύνθεση και μελέτη της αντιφυματικής δράσης νέων αδαμαντανικών παραγώγων του ισονιαζιδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1688837
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Άντρια
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Σχεδιασμός και Σύνθεση Νέων Σπειρανικών Καρβοκυκλικών 2,5-Δικετοϊμιδαζολιδινο-1-Ακετοϋδροξαμικών Οξέων με In Vitro Αντιτρυπανοσωμιακή Δράση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1683145
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρδάλη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Σύνθεση νέων νευροστεροειδών εν δυνάμει μιμητών των νευροτροφινών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2643060
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κιρκιλέση Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Σχεδιασμός, σύνθεση και φαρμακολογική αξιολόγηση 4,7 δισυποκατεστημένων πυριμιδο[4,5-d]πυριμιδινών ως πιθανών αναστολέων των υποδοχέων EGF και VEGF-2 στη θεραπεία του Πολύμορφου Γλοιοβλαστώματος.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864702
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστοπούλου Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Σχεδιασμός, σύνθεση και αποτίμηση της μελατονινεργικής δράσης νέων C2-, C3α- και C3β- υποκατεστημένων ινδολικών παραγώγων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864428
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσακαλίδου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ FLINDERSINE ΩΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ DYRK1A

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864402
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πάλλα Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑΝΙΚΩΝ ΘΕΙΑΖΟΛΙΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843791
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργιάδης Μάρκος-Ορέστης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Σύνθεση νέων υποκατεστημένων ιμιδαζοπυριδινών και αξιολόγηση της δράσης τους έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864979
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεράση Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων staurosporine ως πιθανών αναστολέων της Pim-1 κινάσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877084
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργίου Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Σχεδιασμός, σύνθεση και μελέτη της φαρμακολογικής δράσης νέων ινδολικών και αδαμαντανικών αμιδικών παραγώγων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877219
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρούτζου Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Μελέτη της Ορθοστερικής Περιοχής Πρόσδεσης Αγωνιστών του Υποδοχέα Αδενοσίνης A3 με Υπολογιστικές Προσομοιώσεις και Πειράματα Μεταλλαξιγένεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880823
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταμάτης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες