Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Εξωγενώς χορηγούμενο υδρόθειο και ενδογενής παραγωγή υδροθείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775387
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζάμπας Παρασκευάς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Μελέτη του ρόλου της κινάσης της συνθάσης του γλυκογόνου (GSK3β) στην καρδιοπροστασία μέσω φαρμακολογικής αναστολής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2774475
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νικολάου Παναγιώτα-Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Διερεύνηση του μοριακού μηχανισμού της επαγόμενης καρδιοτοξικότητας από τον αναστολέα πρωτεασώματος καρφιλζομίμπη: Ο ρόλος της μετφορμίνης ως καρδιοπροστατευτική θεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2770228
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κρεμαστιώτης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Μελέτη συσχέτισης πολυμορφισμών στα γονίδια HCRTR2, GNB3 και ADH4 με την προδιάθεση για εμφάνιση Αθροιστικής Κεφαλαλγίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2759354
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπασάββα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Μελέτη της δράσης του υδατικού εκχυλίσματος του φυτού Crocus sativus έναντι μυοκαρδιακής βλάβης ισχαιμίας-επαναιμάτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751593
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ριζάκου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Ο ρόλος τασεοευαίσθητων διαύλων νατρίου στην εξατομικευμένη θεραπεία Σύνθετων Εστιακών Επιληπτικών Κρίσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750768
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κόκκιου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Οι τετρακυκλίνες ως αναστολείς της 3-μερκαπτοπυροσταφυλικής θειοτρανσφεράσης (3MST)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1687469
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσιλιέρη Στεφανία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Προσδιορισμός νέων αναστολέων της μιτοχονδριακής ATP συνθάσης. In silico επιλογή και in vitro φαρμακολογική αξιολόγηση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1712617
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραγιάννης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Ο ρόλος του ενδογενώς παραγόμενου υδροθείου στον πολλαπλασιασμό καρκινικών κυττάρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1689936
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δαμοπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Συχνότητα Κατανομής 6 Πολυμορφισμών των Γονιδίων CYP2C9, HMGCR, APOE και APOC1 σε Δείγμα Νοτιοανατολικού Ευρωπαϊκού Καυκάσιου Πληθυσμού, σύγκριση με άλλους πληθυσμούς και μελέτη της επίδρασής τους στην ανταπόκριση στη θεραπεία με στατίνες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878787
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζούλια Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Σύγκριση εμφάνισης γενετικών πολυμορφισμών του γονιδίου SCN1A μεταξύ ασθενών με γενικευμένες, εστιακές και εστιακές δευτεροπαθώς γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878748
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσικρικά Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Μελέτη εμφάνισης των πολυμορφισμών rs1544410 (BsmI), rs2228570 (FokI) και rs731236 (TaqI) του γονιδίου του υποδοχέα της βιταμίνης D (VDR) και συσχέτισής τους με την παχυσαρκία σε Νοτιοανατολικούς Καυκάσιους ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879098
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δούλου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Μελέτη της επαγόμενης καρδιοπροστασίας από τον αναστολέα συμμεταφορέων νατρίου-γλυκόζης 2 (SGLT-2), Εμπαγλιφλοζίνη, σε υγιείς μύες.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φαϊρούζ Αμπού-Κούρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες