Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. In vitro και in vivo μελέτη της αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης εκχυλισμάτων και κλασμάτων του φυτού Achillea umbellata Sm. της οικογένειας Asteraceae.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778638
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μακρή Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Προνύμφες Lucilia sericata: Αποστείρωση και Συμβολή τους στην Επούλωση Πληγών - Πιλοτική Μελέτη σε Μυς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776217
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαλλούσης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΟΣΙΝΩΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776511
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κικίδου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Μορφοποίηση ημιστερεών σκευασμάτων Ρεσβερατρόλης, εκτίμηση της in vitro διαπερατότητας και της in vivo αντιφλεγμονώδους δράσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776631
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αριτζίδου Κωνσταντίνα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. In vivo βελτιστοποίηση μοντέλου πρόκλησης ψωριάσεως και θεραπευτική προσέγγιση με φυσικά εκχυλίσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776475
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραμάνη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018

6. Συγκριτική In vivo μελέτη αποτελεσματικότητας τεσσάρων τοπικών σκευασμάτων σε μοντέλο ατοπικής δερματίτιδας άτριχων μυών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776439
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κεσεντέ Μαρία-Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Πρόκληση οξείας ερεθιστικής δερματίτιδας σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα, ψωρίαση και υγιείς μάρτυρες. Έλεγχος της αποκατάστασης του επιδερμικού φραγμού με την χρήση ειδικών σκευασμάτων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776573
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νάκου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. «Πρόληψη Ακτινοδερματίτιδας: Κλινική αξιολόγηση σκευάσματος περιέχοντος εκχύλισμα του φυτού Pinus halepensis»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838986
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σοφού Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Πεπτίδια με πιθανή επουλωτική δράση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708811
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γραμματικάκη Ντιάνα-Στεφανία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Κλινική Συγκριτική Μελέτη Επουλώσεως Χρόνιων Ελκών με Ελαϊκό Εκχύλισμα του Ισοπόδου Ceratothoa oestroides

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708819
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γρηγορόπουλος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Επίδραση τοπικής εφαρμογής νέου αντιφλεγμονώδους – αντιοξειδωτικού παράγοντα σε δέρμα διαβητικών μυών μετά από έκθεση σε UV ακτινοβολία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1716597
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δελή Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Επίδραση του σαλικυλικού, γαλακτικού, ρετινοϊκού οξέος και του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα στην αντιμετώπιση της φωτογήρανσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708728
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρασμάνη Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Μελέτη της πιθανής επουλωτικής δράσης εκχυλισμάτων του θαλάσσιου ισόποδου Ceratothoa oestroides σε ανθρώπινα δερματικά κύτταρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1704890
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νικοπούλου Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Καρκινογένεση Διαβητικού Δέρματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708394
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιακουμάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ DTS® (DermaToScope) & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟΥ DERMLITE II HYBRID®

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708431
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναγνώστου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. «Μελέτη δράσεως διαδερμικών επιθεμάτων ρεπαγλινίδης με χρήση ιοντοφόρησης σε μοντέλο άτριχων μυών»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878019
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τούντα Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Προοπτική, Μη Παρεμβατική, Κλινική Μελέτη Παρακολούθησης της Επούλωσης Ελκών και Διερεύνηση της Συσχέτισής της με το Οξειδωτικό Στρες.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878740
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωστάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Μελέτη συσχέτισης πολυμορφισμών του γονιδίου VDR με την εμφάνιση λεύκης σε καυκάσιους ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878208
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιερωνυμάκη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Πρόκληση Ακανθοκυτταρικού Καρκινώματος με την Επίδραση Υπεριώδους Φως σε Μύες με Διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878248
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στίγκα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες