Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Χημική ανάλυση του φυτού Achillea coarctata Poir. - Asteraceae και έλεγχος κυτταροτοξικότητας σε καρκινικές σειρές in vitro

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819571
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπακώστα Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Φυτοχημική μελέτη των καρπών του είδους Paliurus spina-christi Miller (Rhamnaceae)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775223
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αμούντζιας Βάιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Φυτοχημική μελέτη: Stachys candida Bory&Chaub. Lamiaceae

Διπλωματική Εργασία uoadl:2770596
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδου Αικατερίνη-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Χημικές αναλύσεις 24 επιλεγμένων δειγμάτων Βασιλικού πολτού της Ελληνικής Αγοράς-Εγκλωβισμοί σε λιποσώματα-Βιολογικές δράσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2661948
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αρβανίτης Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΝΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑΣΙΝΗΣ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ NMR ΚΑΙ FOLIN-CIOCALTEU

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327598
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλαμπόκη Ηλιάνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. In vivo μελέτη της επίδρασης εκχυλισμάτων από τα είδη Pinus nigra και Pinus heldreichii ως προς την αντιγηραντική και αντιοξειδωτική τους δράση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328062
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ταλλάς Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Απομόνωση και δομικός χαρακτηρισμός μεταβολιτών από ένα βακτηριακό στέλεχος Bacillus sp. θαλάσσιας προέλευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2792289
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωστοπούλου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Απομόνωση και ταυτοποίηση δευτερογενών μεταβολιτών από το γαστερόποδο Aplysia fasciata

Διπλωματική Εργασία uoadl:2792283
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαλάνη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Αξιοποίηση των υποπροιόντων του είδους pistacia lentiscus var. chia για την ανάπτυξη προιόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2748145
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπακάλη Χριστίνα-Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Φυτοχημική μελέτη του ελληνικού ενδημικού φυτού Inula subfloccosa Rech. f. (Asteraceae)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777399
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Διακάκη Δάφνη-Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Μελέτη αιθερίων ελαίων 17 taxa των οικογενειών Cupressaceae και Pinaceae

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777385
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυριακούλη Νεκταρία-Σταματίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Διακύμανση της χημικής σύστασης αιθερίων ελαίων του φυτού Teucrium polium subsp. capitatum (L.) Arcang.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777355
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρλά Δικαία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ - ΕΛΑΙΟΚΑΝΘΑΛΙΚΟ ΟΞΥ: ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708868
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσολάκου Άννια
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Φυτοχημική μελέτη και αποτίμηση της βιολογικής δράσης του χυμού του Citrus bergamia (Κεφαλονιάς)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1719563
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιοκάνου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Φυτοχημική μελέτη (απομόνωση και καθορισμός χημικής δομής) σε επιλεγμένα φυτά του τροπικού γένους Cordia L. (οικ. Βoraginaceae) Cordia bicolor A.DC Cordia megalantha S.F.Blake Cordia dentata Poir Cordia linnaei Stearn

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708932
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρίνη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική

16. Φυτοχημική μελέτη του φυτού Asplenium ceterach L.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708921
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τόμου Αικατερίνα-Μιχαέλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Αιθέρια Έλαια και Εντομοαπωθητική Δράση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708782
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιακάκου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Φυσικά και συνθετικά σεκοϊριδοειδή του είδους Olea europaea - μια φυτοχημική και συνθετική διερεύνηση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2638716
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστοφορίδου Νικολέτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Ποιοτική και ποσοτική μελέτη φύλλων ελιάς Olea europaea var. europaea και αγριελιάς Olea europaea var.sylvestris οικ.ΟLEACEAE διαφορετικής προέλευσης - Μέτρηση επιπέδων ολευρωπεΐνης σε ποικιλίες καλλιεργούμενες με τις ίδιες πρακτικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692199
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουρκουλή Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Απομόνωση, ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός της γ-ορυζανόλης και της πολικής γ-ορυζανόλης από παραπροϊόντα μύλευσης του ρυζιού (Oryza sativa L.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449983
Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπηλιοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες