Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ανάλυση τάσεων και παραμορφώσεων υπογείων θαλάμων και στύλων σε λατομείο μαρμάρου με χρήση αριθμητικής μεθόδου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2718549
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαντέλλου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Υδρογεωλογική - Υδροχημική μελέτη των πηγών των μεταμορφωμένων σχηματισμών του ορεινού συγκροτήματος της Όχης και η σχέση τους με την τεκτονική δομή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2792287
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ποταμιάνου Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΡΑΥΣΙΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2808010
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αννίνου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Synthesis from well data of the nature, characteristics and parameters of the different petroleum systems in Albania and Greece. Mapping the paleo-environment and parameters of the source rocks and evolution through time and location.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1526056
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλείου Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εκτίμηση των μακροσεισμικών εντάσεων του σεισμού της Λευκάδας (17.11.2015, Mw 6.4) με βάση την κλίμακα ESI 2007

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332854
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλογεράκη Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Μορφοτεκτονική μελέτη του κεντρικού τμήματος του νότιου περιθωρίου του Κορινθιακού Κόλπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2630687
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πανουτσόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Tectonostratigraphy of Heraklia Island, based on geological mapping, structural analysis and LA-ICP-MS detrital zircon dating.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2624561
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λάσκαρη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Study of the Katouna fault zone (western Greece): structural observations and geological mapping integrated with space based multitemporal SAR Interferometry

Διπλωματική Εργασία uoadl:2628924
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιρώνη Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. DEFORMATION PATTERN AND STRUCTURAL ANALYSIS ALONG THE WESTERN TERMINATION OF THE NORTH ANATOLIAN FAULT

Διπλωματική Εργασία uoadl:2847356
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τρικαλινού Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Tectonic Deformation and Nannofossil Biostratigraphy within the Flysch between the Ionian and Gavrovo Geotectonic Units in the Trichonis Area, Western Greece.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2852253
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατρανίδου Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) στη γεωλογική χαρτογράφηση και στην τεκτονική ανάλυση σε λατομεία των περιοχών της Καισαριανής Υμηττού και του Βώλακα Δράμας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879314
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεκτονική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στανωτά Ειρήνη-Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες