Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Surface area and porosity determination of natural todorokite-rich manganese (Mn) oxides, Cape Vani, Milos island, Greece. Implications for potential industrial applications.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1331813
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταυροπούλου Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Mobility study of Cr, Ni and other metals in the environment of fumarolic - geothermal field at Soussaki Corinth area

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326622
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820556
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαλκιαδάκη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Υδροχημικές διεργασίες στο ρέμα Ασπρόλακκα περιοχής Σκουριών, Χαλκιδικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820664
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαζώτος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Συγκριτική μελέτη της βιοδιαθεσιμότητας βαρέων μετάλλων σε ρυπασμένα εδάφη μετά από επεξεργασία με φυσικούς και συνθετικούς ζεόλιθους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751102
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννάτου Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΣΟΥΝΑΜΙ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722971
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κανδαλέπα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Assessment of Trends in Water Supply and Demand under Climate Change Conditions for Three Cr(VI) Impacted Areas (Loutraki, Assopos and Central Euboea, Greece) with the Aid of Precipitation and Drought Analysis and Indices

Διπλωματική Εργασία uoadl:1666168
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκιουλέκα Ελπίδα-Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Προσδιορισμός Κινητικότητας Βαρέων Μετάλλων σε Φυσικά Εδάφη: Παραδείγματα από Μεταλλοφόρες και μη Περιοχές της Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2016221
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσίκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Distribution of gold and other trace metal(loids) in modern seafloor massive sulphides (SMS) of the unique shallow submarine arc-volcano Kolumbo (Santorini): insights from laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1926995
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζυγούρη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Assessment of Fe- rich smectite clays in adsorbing Pb and Cu from aqueous solutions: A batch experiment approach

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867742
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καζαντζόγλου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες