Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. ΠΑΛΑΙΟΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟ-ΕΒΑΠΟΡΙΤΙΚΗΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800282
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπέσιου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Αποτύπωση της περιβαλλοντικής εξέλιξης ενός ημι-κλειστου κόλπου τα τελευταία 17000 χρόνια με βάση τη βενθονική μικροπανίδα: η περίπτωση του Σαρωνικού Κόλπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2849850
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δαϊόγλου Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Study of Cricetodon (Rodentia, Mammalia) from the Early Miocene locality of Karydia (Rhodope, North Greece)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1503320
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκάνδαλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Coccolithophore export production in NE Mediterranean: comparison from sediment trap fluxes.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1666178
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκαμπά Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Χωρική και χρονική κατανομή του ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου για το έτος 2015

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326864
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φωτιάδης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Στρωματογραφία, χαρακτηριστικά και παλαιογεωγραφική κατανομή των ανθρακικών σχηματισμών του Τριαδικού-Ηωκαίνου στη Δυτική Ελλάδα και Αλβανία, με βάση δεδομένα γεωτρήσεων, εργαστηριακών αναλύσεων και γεωτρήσεων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325613
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μόφορης Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Holocene plant landscapes of west Attica (Greece) from a climate control vegetation to the modern cultural landscape.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325719
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυρίκου Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Ωτόλιθοι και μεταβολές της στάθμης της θάλασσας στο κατώτερο Πλειστόκαινο της Ρόδου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2850599
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλείου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Summer Coccolithophore Community in the Western Black Sea: Comparison with North Aegean Records

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876904
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ραβάνη Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες