Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η συνδικαλιστική ελευθερία των ένστολων υπαλλήλων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1443120
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουμπούνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Εταιρικοί Μετασχηματισμοί - Επιχειρηματικές Αναδιαρθρώσεις και η Προστασία των Εργαζομένων υπό το Φως της Νομολογίας του ΔΕΕ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701356
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκάτζου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Μέσα παρέμβασης τρίτων. Ο θεσμός της Διαιτησίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φραγκιαδουλάκη Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Ο νέος ν. 4443/2016 για τις διακρίσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672674
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπογδάνη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Ζητήματα Συλλογικού Εργατικού Δικαίου στους Ομίλους Επιχειρήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758625
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Διονυσόπουλος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η κατοχύρωση της απεργίας και της ανταπεργίας στο Σύνταγμα και σε διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694472
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σκορδαλού Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η έννοια της εξάρτησης στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716868
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κυριαζή Ηλιάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Η Τροποποιητική Καταγγελία ως εργοδοτική επιλογή και η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2705554
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κόκκαλη Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. «Επίσχεση Εργασίας & Απεργία: Μέσα διεκδίκησης εργατικών αξιώσεων ή εργαλεία κατάχρησης;»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750944
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φουνταλή Ουρανία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Η μετάθεση του εργαζομένου μέσα από τη θεωρία και τη νομολογία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672842
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χατζηδάκη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694466
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σαραντάκη Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2641664
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δαμάλας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751031
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νταντάκου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. «Οι λόγοι απαγόρευσης των δυσμενών διακρίσεων σύμφωνα με τις Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694370
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ντούλα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Προσωπικό Ασφαλείας και Κάλυψης Στοιχειωδών Αναγκών Κοινωνικού Συνόλου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673070
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σπανός Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Το "αναιτώδες" της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μετά τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711517
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσότρα Ιωάννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

17. Εναλλακτικές μορφές εργατικού αγώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2741966
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπαλαή Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Ελευθερία των συμβάσεων, ιδίως η ρήτρα μονομερούς προσδιορισμού της παροχής (του εργοδότη)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711491
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζέλιου Ερατώ-Θέμις
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751573
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοπαλίδης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Το ναυτεργατικό ατύχημα ιδίως από τη σκοπιά του διεθνούς εργατικού δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2658776
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκίκας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία