Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤ΄ΕΦΕΣΗ ΔΙΚΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1445617
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ανδρουλάκη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Η διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση εταιρικών διαφορών κατά τους Κανονισμούς 1215/2012 και 2015/848

Διπλωματική Εργασία uoadl:2754619
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κανναβού Κρυσταλλία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Διόρθωση της τιμής πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 954 παρ. 4 και 966 παρ. 3 και 4 ΚΠολΔ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2752235
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μάντση Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Το βάρος απόδειξης στην πολιτική δίκη και επίκαιρα ζητήματα κατανομής του

Διπλωματική Εργασία uoadl:2516582
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σκόντζος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2659608
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Συνολάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Τα Δικαστικά Τεκμήρια στην τακτική και στις Ειδικές Διαδικασίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750908
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσάκαλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751093
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κονιστή Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Κατ' εξαίρεση νομιμοποίηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2693684
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μάργαρη Λουκία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Ζητήματα Αναστολής της Εκτέλεσης & της εκτελεστότητας μετά το ν. 4335/2015

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751510
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λιβγιέρη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. «ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 όπως αυτός ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές με τους N. 3996/2011, 4161/2013, 4336/2015 και 4346/2015»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2659623
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μηλιώτη Λουκία-Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Η αναβολή της συζήτησης κατά τον ΚΠολΔ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2660998
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ψιάνου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Αποζημίωση από άδικη εκτέλεση (940ΚΠολΔ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750978
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χειρδάρη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Η επίδειξη των εγγράφων στο αστικό δικονομικό δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750861
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κωστίνα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Οι νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στην κατ' έφεση δίκη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751045
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ράμμος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Ασφαλιστικά Μέτρα κατά τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και η Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Τραπεζικών Λογαριασμών κατά τον Κανονισμό 655/2014

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751492
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τζιαβέλη Μαρία-Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Η αοριστία της αγωγής και της ανακοπής διαχρονικά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673315
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσάκος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4335/2015

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751456
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ντάκου Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Τα ένδικα μέσα στην αναγκαστική εκτέλεση και στην πτωχευτική διαδικασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751461
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσώνη Θάλεια
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Κατασχέσεις εις χείρας Τραπεζικού Πιστωτικού Ιδρύματος ως τρίτου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2683576
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στεφανάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Η κατάσχεση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2644713
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κούτση Ναταλία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία