Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η κομματική ουδετερότητα των δικαστικών λειτουργών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1824447
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. "Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: αντιμέτωποι με μια νέα φορολογική πρόκληση"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1915783
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κεραμιδά Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Ιδιωτικοποίηση των λιμένων. Συνταγματικές και ενωσιακές οριοθετήσεις.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751554
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κατσάπη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ ως αφορμή για τη διερεύνηση της πραγματικής σχέσης του ΔΕΕ με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751485
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μέμη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Η φορολογία κατοχής της ακίνητης και της κινητής περιουσίας στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751539
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαννούλη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Το συνταγματικό "οπλοστάσιο" του φορολογούμενου κατά τον έλεγχο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686548
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σχινά Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Δημοψήφισμα, παλαιότερες και νέες πτυχές ενός ιστορικού θεσμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2665624
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ματθαίου Σταματίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Οι διαδοχικές παρατάσεις της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751588
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσάγγα Μαρία-Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Η ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΚΦΔ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716808
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σταμάτη Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. ΣτΕ 307/2014 (ΕΑ) & ΣτΕ (Ολ.) 100/2017-Το δικαίωμα στην αργία της Κυριακής: μια πολλαπλά προβληματική αντίληψη δικαιωμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758643
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νικολού Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Η Ασφαλιστική κάλυψη των διακινούμενων Ευρωπαίων Πολιτών μέσω των Κοινοτικών Κανονισμών 1408/1971 και 883/2004 – Η εξέλιξη της νομολογίας για τις οικογενειακές παροχές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751534
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νάτσιου Κωνσταντία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρων τελών, προστίμων και εισφορών και οι παρατάσεις αυτής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750970
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσικαλάκη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Συμπληρωματική Ασφάλιση: Τα Ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης του ν. 4052/2012

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750927
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αγγελοπούλου Λυδία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Οι εξουσίες του διοικητικού δικαστή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751114
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αλέξη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Αρχή της νομιμότητας και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750961
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αγγελόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Η καθολική απαγόρευση απόκρυψης του προσώπου στο δημόσιο χώρο ενώπιον του ΕΔΔΑ: Αγνοώντας το καθήκον ίσου σεβασμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751156
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πούγγουρας Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Ειδικές μη ανταποδοτικού τύπου παροχές σε χρήμα και διακρατική κοινωνική ασφάλιση . Ιδιαίτερη μνεία στις Οικογενειακές παροχές.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2653383
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καζαντζίδου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Σύνταγμα και Μνημεία: Η προστασία των αρχαίων και των νεότερων μνημείων στην ελληνική έννομη τάξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751053
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργιδάκη Έλλη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Φοροαποφυγή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751473
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργίου Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Το παράβολο στη διοικητική δίκη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750948
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κωμαΐτη Μαρία-Βασιλεία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία