Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η Κεντρική Διοικητική Οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κύπρου. Μια μελέτη συγκριτικού δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332655
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αποστολάκη Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Η απονομή της εκκλησιαστικής Δικαιοσύνης στην Εκκλησία της Ελλάδος κατά το ισχύον δίκαιο (Ν. 5383/1932)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708813
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χρήστου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά

3. Οι περί θρησκείας διατάξεις στα Συντάγματα της Επαναστάσεως και στα Συνταγματικά Κείμενα των Τοπικών Πολιτευμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1342323
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σαλαπάτας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Το Νομικό Καθεστώς των Αντιρρησιών Συνείδησης στην Ελληνική Έννομη Τάξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1915994
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τερλιλή Ηλιάνα-Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στα ελληνικά Συντάγματα από το 1844 έως το ισχύον Σύνταγμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2033468
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στραγαλινού Ακριβή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η περί Ναών και Ενοριών νομοθεσία στην Εκκλησία της Ελλάδος και στην Εκκλησία της Κρήτης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1801625
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καστρινάκη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η διαπάλη των συνταγματικών διατάξεων για την «επικρατούσα θρησκεία» (άρθρο 3), «την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως» (άρθρο 16 παρ. 2) και "το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας" (άρθρο 13)».

Διπλωματική Εργασία uoadl:2005312
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Απέργης Κώστας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Η Τέλεση του Γάμου από Νομοκανονική άποψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1759200
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ηλίας Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία