Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Liberal Education: The aims and legitimacy of education policy in the liberal state

Διπλωματική Εργασία uoadl:2478885
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κύρκου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Περί συγχώρησης. Από το καντιανό συγχωρητικό καθήκον στην αναγκαιότητα της συλλογικής συγχώρησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1913668
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζουμπουλάκης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

3. «Πρωταγόρας: Ακρασία και Άγνοια»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2027504
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νικολακόπουλος-Γιαννίδης Δημήτριος-Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

4. Τελολογική ερμηνεία και αρχές δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2470666
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σερμιέ Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Η Ηθική στην Ιδέα της Ισότητας και στις Θεωρίες Εξισωτισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2334988
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σακουλόγεωργα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017

6. Η αρετή της υπακοής στο νόμο φιλοσοφικώς και κατά το ισχύον δίκαιο - Η διαχρονική σταθερότητα της συντεταγμένης δίκαιης κοινωνίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2607196
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπενάκη Βικεντία-Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Σύντηξη των Οριζόντων και Μία Ορθή Απάντηση: Ο H.-G. Gadamer και ο R. Dworkin για την αλήθεια και την αντικειμενικότητα στην ερμηνεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2043495
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκίρμπας Αστέριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Διαδικασία και ουσία στην πρωταρχική θέση- μία πραγματεία βασισμένη στη Θεωρία Δικαιοσύνης του John Rawls

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502041
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φραντζή Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

9. Πατερναλισμός και Ναρκωτικά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887347
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μεργιανός Σωκράτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία