Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Κοινωνική πρόνοια και κοινωνία των πολιτών: Η διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού υποδείγματος;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780822
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σουλελέ Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα

2. Ενωσιακή πολιτική ανταγωνισμού και εθνικό κοινωνικό δίκαιο - Ζητήματα νομικού πλουραλισμού και πηγών δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1936116
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Κοινωνικά κινήματα μεταναστών: η διεκδίκηση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας και το ζήτημα της ανιθαγένειας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1672543
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνιολογία του δικαίου

4. Αστικοποίηση, πολυκατοικία και οι θεσμοί της αντιπαροχής και της οριζόντιας ιδιοκτησίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2018238
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπακάλη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Δίκαιο Αγίου Όρους: ένα παγκόσμια μοναδικό δικαϊκό φαινόμενο ανέπαφο στο χρόνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2017852
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καρβουνιάρη Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Πρόσφυγες, Denizens, Περιπλάνηση στο χώρο και στον χρόνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2026811
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αναστασίου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Κοινωνική Οικονομία: Tα διακυβεύματα στη θεσμική της εξέλιξη και οι επιλογές του Έλληνα νομοθέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2052099
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλημέρη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Ο ακυρωτικός δικαστής στο μεθεώριο δικαστικής και πολιτικής εξουσίας-Η διαχρονική αναζήτηση του ρόλου του στην προστασία του περιβάλλοντος απο εξορυκτικές δραστηριότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1446946
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαγριπλής Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Η πόλη μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας, τοπικής αυτοδιοίκησης, αγοράς και κοινωνίας των πολιτών: η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Αττική, ο περιφερειακός σχεδιασμός και η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και την ελεύθερη αγορά.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1902680
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δημακαρέας Χαρίδημος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Το στεγαστικό ζήτημα των μεταναστών και των προσφύγων στην Αττική υπό το πρίσμα της Κοινωνιολογίας του Δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1902687
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αγγελάκου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία