Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Η σύγχρονη προβληματική της ανάθεσης της επιμέλειας του τέκνου στον πατέρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710221
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαλουκά Παναγιώτα-Ισμήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862145
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοκόρας Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Απονομή Δικαιοσύνης και Δίκαιο της Προσωπικότητας μετά και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863370
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μυκωνιάτης-Φραιδάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679

Διπλωματική Εργασία uoadl:2853737
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζούζουλα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862776
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παρασύρη Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2860373
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπουσκούτα Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ EFET ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863062
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καρναχωρίτη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Σύγκρουση αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα, μετά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2861690
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χήνος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Ελευθερία της τέχνης και δικαίωμα της προσωπικότητας, Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710218
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σκιαδοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Η παραβίαση των διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων ως νόμιμος λόγος ευθύνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716699
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φακίτσας Λάμπρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Έννομες Συνέπειες από τη Διόρθωση της Ταυτότητας Φύλου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863354
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παρασκευάκη Ιωάννα-Στεφανία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Το επιτρεπτό των Συμβάσεων σε Συνάλλαγμα και η Αγορά Συναλλάγματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864356
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαστεργίου Σέργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Συμβίωση και απόκτηση τέκνων από ομόφυλα ζευγάρια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862865
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκόλφη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Η παρουσίαση έργων προστατευόμενων από τις διατάξεις πνευματικής ιδιοκτησίας στον ψηφιακό χώρο, ιδίως μέσω υπερσυνδέσμων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863467
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρήγα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Αστική ευθύνη του ψυχιάτρου και του νοσηλευτή ψυχιατρικής κλινικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863357
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεροντάκη Σουμέλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Η ανώμαλη εξέλιξη της συμβατικής σχέσης κατά τον ΑΚ και το Κοινοδίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863764
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σιμιτζή Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Οι μεταβολές που επέφερε στον ν. 2251/1994 η πρόσφατη κωδικοποίηση του με βάση τον ν. 4512/2018 και την ΚΥΑ 5338/2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858567
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπουτσά Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Δικαιοπραξίες επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858042
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τζαβίδας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Το ηλεκτρονικό έγγραφο στις συναλλαγές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862135
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργίου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Η μέθοδος «Appropriation Art» και η προστασία της ακεραιότητας του έργου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863401
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσιάκου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία