Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Σύγχρονα ζητήματα εξασφαλιστικής και διαχειριστικής εκχώρησης απαιτήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716667
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σαμαρτζής Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Το ιατρικό σφάλμα κατά τη διάγνωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2713881
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδήμας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 479 Α.Κ στην εξυγίανση επιχειρήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707554
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λέκκας Δανιήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Η δικαστική αναπροσαρμογή των εμπορικών μισθώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2709072
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κούσουλα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. ΥΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707441
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μουρατίδου Παρθένα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις ως προς την προστασία των καταθέσεων και των επενδύσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819990
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κατσιγιάννη Katsigianni
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Αστική ευθύνη του Πιστωτικού Ιδρύματος εκ της παραβίασης των υποχρεώσεων προσυμβατικής ενημέρωσης του υποψήφιου επενδυτή στο πλαίσιο της MiFID II ( 2014/65/ΕΕ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680594
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καργιώτη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Η πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707556
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσατσούλη Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Οι αποκλίσεις της ΑΚ479 ιδιαίτερα στην εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711583
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαγκίνη Αλεξία-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Η σχέση γενικής ρήτρας και του ειδικού πραγματικού αυτής στο πλαίσιο των διατάξεων του Αστικού Κώδικα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2708303
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπούτλα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Η Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680211
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βεγιοπούλου Ουρανία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Οι έννομες συνέπειες της δικαστικής επέμβασης σε τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864027
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μάρκου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Η σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με αντιπαροχή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2847351
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σφήκας Βίκτορας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863320
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαλλιάκα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και συλλογική αγωγή μέσα από επισκόπηση σύγχρονης νομολογίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863504
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαούνη Αργυρώ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Ζητήματα από την απόσβεση της επικαρπίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863931
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τζήγκα Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Η απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών από την σκοπιά της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2860935
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πετροπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. "Η προστασία του λήπτη στη σύμβαση δικαιόχρησης από την κατάχρηση της οργανωτικής θέσης του δότη ως διαχειριστή του συστήματος"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858607
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λιακοπούλου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Καταχρηστικότητα, ιδίως αδιαφάνεια, των ΓΟΣ σε ασφαλιστικές συμβάσεις. Επισκόπηση και επεξεργασία της νεότερης νομολογίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2852269
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζαννίκου Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Η καταπιστευτική εκχώρηση προς εξασφάλιση των πιστώσεων (ιδίως επί αναγκαστικής εκτέλεσης και πτώχευσης)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863820
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λουράκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία