Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Σύγχρονα ζητήματα εξασφαλιστικής και διαχειριστικής εκχώρησης απαιτήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716667
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σαμαρτζής Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Το ιατρικό σφάλμα κατά τη διάγνωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2713881
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδήμας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 479 Α.Κ στην εξυγίανση επιχειρήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707554
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λέκκας Δανιήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Η δικαστική αναπροσαρμογή των εμπορικών μισθώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2709072
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κούσουλα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. ΥΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707441
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μουρατίδου Παρθένα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις ως προς την προστασία των καταθέσεων και των επενδύσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819990
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κατσιγιάννη Katsigianni
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Αστική ευθύνη του Πιστωτικού Ιδρύματος εκ της παραβίασης των υποχρεώσεων προσυμβατικής ενημέρωσης του υποψήφιου επενδυτή στο πλαίσιο της MiFID II ( 2014/65/ΕΕ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680594
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καργιώτη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Η πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707556
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσατσούλη Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Οι αποκλίσεις της ΑΚ479 ιδιαίτερα στην εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711583
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαγκίνη Αλεξία-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Η σχέση γενικής ρήτρας και του ειδικού πραγματικού αυτής στο πλαίσιο των διατάξεων του Αστικού Κώδικα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2708303
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπούτλα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Η Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680211
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βεγιοπούλου Ουρανία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Οι έννομες συνέπειες της δικαστικής επέμβασης σε τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864027
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μάρκου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Η σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με αντιπαροχή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2847351
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σφήκας Βίκτορας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Τα επιτόκια χορήγησης των ελληνικών Τραπεζών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2860363
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βλαζάκη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Η Προσυμβατική Ευθύνη στον Αστικό Κώδικα και στο Draft Common Frame of Reference

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862090
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλίδη Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Η αποτελεσματικότητα ως κριτήριο ερμηνείας των κανόνων δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2861994
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πατσούρα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Κυμαινόμενη Ασφάλεια και Πλασματικό Ενέχυρο:Συγκριτική Επισκόπηση των δύο θεσμών στο πλαίσιο του Ν.2844/2000

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863515
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γογγάκη Μαριάνθη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Ζητήματα από τη χορήγηση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων σε ξένο νόμισμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863113
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μυζήθρα Μαρίνα-Γρηγορία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Η Σύμβαση Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις σύμφωνα με τον ν. 4354/2015

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862885
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Περράκη Μιχαέλα-Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Η αρχή της διαφάνειας στους τραπεζικούς όρους στεγαστικής πίστης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2859506
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζούκα Χαρίκλεια
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία