Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707528
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Το reverse factoring ως μέσο χρηματοδότησης επιχειρήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711515
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαραλαμπόπουλος Θεοχάρης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Η εξαγορά της μειοψηφίας από την πλειοψηφία με πρωτοβουλία της μειοψηφίας στις Α.Ε.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838676
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παραστατίδη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Εξωεταιρικές συμφωνίες και δημόσιες προτάσεις εξαγοράς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2763455
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κατσιφή Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Κεφάλαιο Χρέος και Υβριδικά Μέσα Χρηματοδότησης· Έννοιες και Έννομες Συνέπειες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751514
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σπινθουράκη Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων στο καθεστώς της έκτακτης ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 – Ανάλυση των οικείων διατάξεων και συγκριτική αποτίμηση με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας του ν. 3588/2007

Διπλωματική Εργασία uoadl:2714756
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βαλαμουτοπούλου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τιτλοποίηση απαιτήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2703621
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μολύβα Χαρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2708838
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γρηγοροπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707576
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φλήρη Ναυσικά-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 98 ΠΤΚ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711539
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ποθουλάκη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Εξωεταιρικές συμφωνίες με αντικείμενο την άσκηση δικαιώματος ψήφου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2763873
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χατζάκη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Η προστασία του καταναλωτή από την παραβίαση εκ μέρους του του πιστωτικού ιδρύματος των υποχρεώσεων εχεμύθειας, απαγόρευσης πληροφόρησης τρίτων και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2688587
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ντόντη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2693255
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ψωμά Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Διασυνοριακή Πτώχευση Ομίλων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680763
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρώμα Σταματίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Το Νέο Δίκαιο της Προπτωχευτικής Διαδικασίας Εξυγίανσης: Σκέψεις & Δικαιοσυγκριτικές Παρατηρήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2681501
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κέλλα Αγγελική-Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2698017
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Η Νέα Απλοποιημένη Διαδικασία των Μικροπτωχεύσεων Συγκριτικά με την Αντίστοιχη Διαδικασία Αλλοδαπών Δικαίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673228
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κονίδα Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Οι κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης ως μοχλός εξυγίανσης-αναδιοργάνωσης μιας επιχείρησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707645
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στρατάκος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707615
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λύχνου Εριφύλη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Το περιεχόμενο του έκτακτου ελέγχου στην ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691899
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φουντούλη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία