Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ειδικές Ρήτρες στις Ενεργειακές Συμβάσεις και ζητήματα του Δικαίου του Ελευθέρου Ανταγωνισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2712131
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τριαντάφυλλος Πλωμαρίτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο ανταγωνισμού

2. Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Ενέργειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2688911
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σαλβάνου Τσεκούρα Ιφιγένεια
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Άδεια χρήσης σήματος: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του αδειούχου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2683650
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στεφανάκη Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς και η κριτική αξιολόγηση των πρακτικών των πρώην μονοπωλίων ως καταχρηστικών: Η αγορά του φυσικού αερίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673462
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κανελλοπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Η παραπλανητική διαφήμιση ως μέσο αθέμιτου ανταγωνισμού και η νομική αντιμετώπισή της ,υπό το πρίσμα των οδηγιών 2005/29/ΕΚ και 2006/114/ΕΚ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2682912
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γομάτου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707477
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παλιουδάκη Άννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Ανταγωνισμός και Ρύθμιση στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: τα Προβλήματα που Ανακύπτουν στην Αγορά Εξαιτίας της Παρουσίας Over-The-Top Παρόχων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686452
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοκκινογένης Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Η σχέση Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – Ex ante ρύθμιση και ex post εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711555
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσιαούση Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Οι Ρήτρες του Μάλλον Ευνοούμενου Πελάτη και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αναζήτησης Τιμών: Περιορισμοί του Ανταγωνισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2692058
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πυργάκη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Ειδικότερα θέματα Ανταγωνισμού: Big Data

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707504
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πέπονα Μαρία-Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Οι Κοινές Επιχειρήσεις στην Αγορά της Ενέργειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2698672
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λιούπη Ναταλία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Ζητήματα ανταγωνισμού στην εποχή της Συνεργατικής Οικονομίας (Sharing Economy)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711602
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χριστοδουλάκη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Η εφαρμογή κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού στις συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862925
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Κρατικοί Περιορισμοί του Ανταγωνισμού με Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσεως Δημόσιας Επιχείρησης ή Επιχείρησης Εξοπλισμένης με Αποκλειστικά ή Ιδιαίτερα Δικαιώματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2860355
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Διακριτικά Γνωρίσματα και Διαδίκτυο: ιδίως τα Domain Names

Διπλωματική Εργασία uoadl:2859504
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κασσελάκης Παύλος-Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Η ανάλωση του δικαιώματος στο δίκαιο του σήματος (παράλληλες εισαγωγές)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2861717
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κακαλή Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις ψηφιακές αγορές (Big data και αλγόριθμοι)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858081
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκότσης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Οι περιορισμοί στη χρήση του διαδικτύου στα συστήματα επιλεκτικής διανομής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862093
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαυρικάκη Μαρία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΟΜ (2017) 142 ΤΕΛΙΚΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862978
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδάτου Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Η μειοψηφική συμμετοχή υπό το πρίσμα του δικαίου των Συγκεντρώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862159
Μονάδα:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρίζος Ιωάννης-Γρηγόριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία