Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ζητήματα από την εφαρμογή της ρήτρας off-hire στα ναυλοσύμφωνα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716776
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μητσάκος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Η άσκηση του δικαιώματος περιορισμού της ευθύνης και οι συνέπειές του

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716706
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σερετίδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Το καθεστώς και η ευθύνη του μεσίτη σε ναυτιλιακές συναλλαγές και ναυτασφαλιστικές συμβάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707522
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραμάνου Αδαμαντία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Το καθεστώς εκμετάλλευσης των πλοίων αναψυχής:Μέρος Β:Εκμετάλλευση Πλοίων Αναψυχής: Ειδικότερα Θέματα Ναυτικού Δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711596
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πλιάτσικα Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Frustration και απρόοπτη μεταβολή συνθηκών στα ναυλοσύμφωνα - Συγκριτική μελέτη αγγλικού και ελληνικού δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716749
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργιάδης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η εγκατάλειψη των ασφαλισθέντων αντικειμένων στον ασφαλιστή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680645
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Συκαρά Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η πτώχευση εισηγμένης ναυτιλιακής επιχείρησης. Το παράδειγμα της Hanjin Shipping Co., Ltd.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680740
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λέντη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. NYPE 2015 - Αξιολόγηση Νέων Ρητρών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694321
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καντηλιεράκη Ανδριάνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. «Η Αποζημιωτική Αρχή στη Θαλάσσια Ασφάλιση»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680709
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λαχανά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Νομικά Ζητήματα Χρηματοδότησης της Ναυτιλίας – Μορφές Χρηματοδότησης της Ναυτιλίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694485
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βαλτά Ουρανία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Η Τραπεζική Ενέγγυα Πίστωση στο Διεθνές Εμπόριο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680675
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μουράτης Λάζαρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694296
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπατάλη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Το νομικό καθεστώς του ναυτικού σε περίπτωση πειρατείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673259
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουτσουβά Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Το καθεστώς εκμετάλλευσης των πλοίων αναψυχής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680730
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αργυρακοπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Η ασφάλιση του φορτίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711512
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αναγνωστοπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Knock-for-knock

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691784
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου-Παπαβασιλείου Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Ζητήματα από τη Συνδυασμένη και Διαδοχική Μεταφορά Εμπορευμάτων: Αξιολόγηση του Network System

Διπλωματική Εργασία uoadl:2705891
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Οικονόμου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

18. Η Δικαστική Πώληση Πλοίων και η Αναγνώρισή της από Αλλοδαπές Έννομες Τάξεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2704109
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πετράς Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Οι υποχρεώσεις του πωλητή σε σχέση με τα εμπορεύματα στη διεθνή πώληση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2683583
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αθανασίου Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Η δευτερογενής περιγραφή του κινδύνου στο δίκαιο της θαλάσσιας ασφάλισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2698055
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κυριακογιαννάκη Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία