Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Δικονομικά ζητήματα των δικών περί την εκτέλεση (άρθρο 937 ΚπολΔ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449831
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδημητράκη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Η αγωγή λογοδοσίας ή παράδοσης καταλόγου με τα στοιχεία ομάδας αντικειμένων κατ’ αρ. 473 – 477 ΚΠολΔ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716930
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μανιατόπουλος Ιωάννης-Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Τα έγγραφα στην πολιτική δίκη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2687432
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσουράκη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Το εκκλητό των δικαστικών αποφάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2681806
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαλκιοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Το εμμάρτυρο μέσο στην πολιτική δίκη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707549
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κρίτσαλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Οι συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2688613
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαταγάνα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Δεδικασμένο περί προδικαστικών ζητημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2704685
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαννακάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. "Τα δικονομικά δικαιώματα του αυτοτελώς προσθέτως παρεμβάντα"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691862
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραχάλιου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Το Μεταβιβαστικό Αποτέλεσμα της Έφεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694418
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βενέτη Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Η ενέργεια της παρεμβάσεως στην πολιτική δίκη (84 ΚΠολΔ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694383
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραγιάννη Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Δικονομικά ζητήματα από την καταδολίευση δανειστών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2698039
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλπακίδη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Δικονομικά ζητήματα της δίκης της κατ’ άρθρον 979§2 ΚΠολΔ ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686476
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αγάτσας Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου μετά τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με τον ν. 4335/2015 όπως αυτός ισχύει

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707603
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κούκουνα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Τα δικονομικά ζητήματα του ν.3869/2010

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710242
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τυρίδη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Το νομοθετικό διάταγμα της 17.7/13.8.1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών" υπό το πρίσμα του νέου ΚΠολΔ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686589
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καούνη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Ο αναιρετικός έλεγχος του συζητητικού συστήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707493
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σαμαντά Αναστασία-Κυβέλη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον στην νέα ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701276
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σινάνη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Τα ένδικα βοηθήματα του οφειλέτη στην αναγκαστική εκτέλεση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2703084
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καρδάτου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

19. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης- Καθολική θεώρηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2852238
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ανδρεσάκη Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. H μη χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος (Reformation in peius)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2861693
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βάρσου Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία