Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Η επέκταση των αντικειμενικών ορίων του δεδικασμένου και στα προδικαστικά ζητήματα (331 ΚΠολΔ).

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862100
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καμμένου Αθανασία-Ινώ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Δικονομικά ζητήματα των δικών περί την εκτέλεση (άρθρο 937 ΚπολΔ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449831
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδημητράκη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Η προσεπίκληση στην πολιτική δίκη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2893159
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπιτσακάκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. «Η διεξαγωγή της διαιτητικής διαδικασίας επί διεθνούς διαιτησίας (άρθρα 18 έως 27 Ν. 2735/1999)»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895095
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαγγίνα Ισιδώρα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Η κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863176
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δουμουλιάκα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. ΤΑ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΩΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΕΦΕΣΗΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2860887
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργακοπούλου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης- Καθολική θεώρηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2852238
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ανδρεσάκη Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Συντηρητική κατάσχεση ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887539
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Εφεντάκης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Ζητήματα δικονομικού διαχρονικού δικαίου με βάση το ν. 4335/2015

Διπλωματική Εργασία uoadl:2891597
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσιρίδη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Η αγωγή λογοδοσίας ή παράδοσης καταλόγου με τα στοιχεία ομάδας αντικειμένων κατ’ αρ. 473 – 477 ΚΠολΔ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716930
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μανιατόπουλος Ιωάννης-Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά τον ΚΠολΔ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2857949
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαλκιοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Πλειστηριασμός και συναφή ζητήματα εκτέλεσης στην πτώχευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862961
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Διακογεωργίου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Το άρθρο 559 αριθμός 1 ΚΠολΔ ως λόγος αναίρεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862774
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μερκουράκη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862987
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αγγελάκου Πολυτίμη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. H μη χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος (Reformation in peius)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2861693
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βάρσου Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Η εξαίρεση δικαστή και διαιτητή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2851205
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πιστόλη Γεωργία-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Το εκκλητό των δικαστικών αποφάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2681806
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαλκιοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Τα ένδικα βοηθήματα του οφειλέτη στην αναγκαστική εκτέλεση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2703084
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καρδάτου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

19. Το εμμάρτυρο μέσο στην πολιτική δίκη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707549
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κρίτσαλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Οι συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2688613
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαταγάνα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία