Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η "συμμετοχή" στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716766
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ψαριώτης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Ποινική Καταστολή Εγκλημάτων επί Πλοίων και Αεροσκαφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2706011
Μονάδα:
Ενιαίο ΠΜΣ Νομικής Σχολής Αθηνών
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Μαρία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Internal Investigations

Διπλωματική Εργασία uoadl:2714053
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χατζηδημητρίου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Η "χρηματιστηριακή απάτη" και η σχέση της με την κοινή απάτη του Ποινικού Κώδικα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750904
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σιάρκος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Η Δικονομική Αντιμετώπιση Της Παραγραφής Των Εγκλημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738632
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παναγοπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Εγκλήματα στον κυβερνοχώρο: οι νομοθετικές μεταβολές του ν. 4411/2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2714046
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παναγιωτακόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Το έγκλημα μίσους (Hate Crime)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1329321
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γανιάρης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Η αντιμετώπιση της αυτοδιακινδύνευσης του θύματος στο πλαίσιο της θεωρίας του αντικειμενικού καταλογισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2705878
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λαζάνης Ιουλιανός
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Το διττό αξιόποινο για τα φορολογικά αδικήματα στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680659
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσολάκος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Το αδίκημα της αρπαγής: θεωρητικά και ερμηνευτικά ζητήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673287
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Οικονομοπούλου-Λημνίου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691870
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσεφαλά Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Η ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος της μη καταβολής επιρριπτόμενων φόρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673251
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουρτίδου Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Η θέση του υπόπτου και του κατηγορουμένου στα επιμέρους στάδια της ποινικής προδικασίας (με έμφαση στα δικαιώματα γνώσης της κατηγορίας και πρόσβασης σε δικηγόρο)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691933
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αλεξοπούλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Οι Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2674260
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουκλουμπέρης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Η προβληματική των αυτοτελών ισχυρισμών σε σχέση με την αιτιολογία των ποινικών αποφάσεων υπό το πρίσμα της ελληνικής νομολογίας και των θέσεων του ΕΔΔΑ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691927
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ιωάννου Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Το κατ' εξακολούθηση έγκλημα μετά το Ν. 2721/1999. Η διάταξη του α. 98 παρ. 2 ΠΚ και ο συνολικός δόλος.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686474
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ντίλης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Απιστία σχετική με την υπηρεσία κατ’ άρθρο 256 ΠΚ – ερμηνευτική προσέγγιση και αναφυόμενα ζητήματα κατά την πρακτική εφαρμογή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694434
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δούση Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. To αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων κατά το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680692
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τωμαδάκη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2705901
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λαμπροπούλου Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. η στρατολόγηση ανηλίκων με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους σε ένοπλες συγκρούσεις σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 323Α του ποινικού κώδικα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707463
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπουργανού Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία