Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αίτηση Επανάληψης της Διαδικασίας ενώπιον της Διοικητικής Δικαιοσύνης Μετά από καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751169
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργοπούλου Κωνστατίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Η συμβατική δραστηριότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπό το πρίσμα των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716763
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαρκάτος Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. "Η επιβολή ανταποδοτικών τελών υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711571
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δολιανίτη Μαρία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. To απόρρητο των επικοινωνιών κατά τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710224
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλλιντέρης Νικόδημος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Η σχέση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με την F.I.F.A. και την U.E.F.A. και η λειτουργία των δικαιοδοτικών οργάνων της

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701340
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζάρλας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Τα όρια άσκησης της νομισματικής πολιτικής στην ΟΝΕ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2714025
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καούρας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Οικονομική διακυβέρνηση και κρίση του αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2721027
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κιάτος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Το δικαίωμα στην απεργία πείνας ως συνταγματικό ζήτημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2714037
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σκανδαλής Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Εκλογικές Αναμετρήσεις Ενώπιον ΕΔΔΑ και Πολιτικά Κόμματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758659
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αλεξάκη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Η εφαρμογή της αρχής nullum crimen nulla poena sine lege certa στο πειθαρχικό διοικητικό δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673281
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δημητριάδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Ο δικαστικός έλεγχος της τυπικής συνταγματικότητας υπό την επίδραση της οικονομικής κρίσης και του ευρωπαϊκού δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686532
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γαρδελάκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Resolution under BRRD; Bail-in tool

Διπλωματική Εργασία uoadl:2683614
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αναστοπούλου Έλλη-Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Ο Νόμος 4445/2016 Περί Οικειοθελούς Αποκάλυψης Φορολογητέας 'Υλης Παρελθόντων Ετών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691916
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νίκολη Μαρία-Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Οικονομική ισχύς, ισότητα και ακεραιότητα του πολιτικού λόγου. Το παράδειγμα των ΗΠΑ μέσω της απόφασης Citizens United vs FEC και συγκριτικές παρατηρήσεις με βάση το ελληνικό συνταγματικό πλαίσιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673800
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φιλοσίδου Χριστίνα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Η έννοια των προσωπικών δεδομένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707542
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζιώγα Μαρία-Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. ΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2708531
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζήση Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Οικονομική Ανάλυση του Φορολογικού Συστήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2688905
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σταματίου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων: Νέες όψεις ενός παλαιού ζητήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694374
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αμπατζή Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Η αρχή ne bis in idem και ο «διάλογος» των δικαστηρίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2683544
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαθιουλάκη Δάφνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Η ανάθεση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων – Δημοσιοποίηση του καθεστώτος των νπιδ;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2698543
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παρλάτζα Ουρανία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία