Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2714812
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βαμβακά Ελπίδα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Η φορολογική (αν)ισορροπία κατά το στάδιο ανάθεσης μιας Δημόσιας Σύμβασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716759
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Επίλυση διαφορών και προστασία του φορολογούμενου κατά το στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2712893
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δημάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716709
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αλεξανδράκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Η διακριτική φορολογική μεταχείριση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κριτήριο την κατοικία τους υπό το φως της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680707
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκαβογιάννη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η εξέλιξη του ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων στη Γαλλία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680677
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αγιομαυρίτη Ελεούσα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ευμενέστερου νόμου στο πεδίο των φορολογικών κυρώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2698076
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αρναούτη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Σύγκρισή του με το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707487
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σουφλέρη Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Η αρχή της αναλογικότητας (αρ. 25 παρ. 1 Σ) και ο συνδυασμός της με την αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη (αρ. 4 παρ. 5 Σ) στην πρόσφατη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694446
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπέζου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Οι συνταξιοδοτικές διαφορές στα πλαίσια του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την περίοδο της κρίσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2698021
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Εξηνταβελώνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Η φορολογική διάσταση των ενδοομιλικών συναλλαγών (Tranfer Pricing)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707453
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καβαδέλλας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Ο φορολογικός έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707565
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσιρδήμου-Σιούμη Νίκη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ Ν. 4174/2013 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2696637
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σχινά Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Η έννοια της προσαύξησης περιουσίας από φορολογικής απόψεως

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707573
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γαλεγαλίδου Μαριάνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Η φορολόγηση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2697815
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πανάγαρης Διονύσιος-Ευγένιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Διεθνείς συμβάσεις για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2658781
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τζαναβάρη Ναυσικά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Ο κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2702395
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραβά Ουρανία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Η αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων τα νομικά πρόσωπα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2705933
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καφφέ Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Η λύση της δημόσιας σύμβασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2736694
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Θηβαίου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Ελεγκτικό Συνέδριο: α) δικαιοδοσία - δικονομία, β) αρμοδιότητα - διαδικασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2860377
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαντζάρα Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία