Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Τα ανώτατα όρια των συντάξεων κατά τον Νόμο 4387/2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863219
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χριστοδουλέλλης Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846867
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σταυρουλάκης Δημόκριτος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Η διάκριση σε μέτρα διαρθρωτικά και μέτρα δημοσιονομικά στη Νομολογία του ΣτΕ σχετικά με της ασφαλιστικές ρυθμίσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863052
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μερούση Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863065
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σταθά Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862170
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σαράντη Αντιγόνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Οι περικοπές των παροχών και η συμβατότητά τους με το ενωσιακό δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862709
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σκλιάμης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η παράλληλη ασφάλιση σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858583
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σωτηροπούλου Βασιλική-Νίκη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Τιμολόγηση Φαρμάκων & Επιχειρηματική Ελευθερία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2855492
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λογαράς Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία