Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και δημόσιες συμβάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711594
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Ηλιάνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Αποτέφρωση νεκρών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694395
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λιόση Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Ρύθμιση Πιστωτικών Ιδρυμάτων & Δίκαιο Περιβάλλοντος: Συγκρουόμενα συμφέροντα ή κοινοί στόχοι;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2714011
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραγεώργη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός υπό το πρίσμα του Ν. 4447/2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2708002
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βούλγαρη Ανθή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Πτυχές της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος και η σύγκρουση με την ιδιοκτησία και την αναπτυξιακή πολιτική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716771
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλτσά Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Συνταγματικές βάσεις του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716863
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στατήρη Ιωάννα-Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Αδειοδότηση και χωροθέτηση αιολικών πάρκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680703
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χατζή Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Οι ιδιαιτερότητες της αγοράς ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2683523
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δήμου Ιουλία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Η συνταγματική κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ ως ανεξάρτητης αρχής και η οριοθέτηση της σχέσης του με την εκτελεστική εξουσία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2683522
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βροντινάκη Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Το κυρίαρχο κράτος απέναντι στο θεσμό της διακυβέρνησης ενόψει της Ένωσης Ενέργειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672779
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπαλτά Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Χρήσεις Γης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2653022
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκίρκας Σωτήριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Η σύγκρουση του δικαιώματος στο περιβάλλον με το δικαίωμα προστασίας της ιδιοκτησίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2661701
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαρκεσίνης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Προστασία Υδάτινων Πόρων- Η περίπτωση του Ασωπού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2703613
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραΐσκου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Ρυμοτομική Απαλλοτρίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2700158
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ευαγγέλου Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2709058
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπαρογιάννη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Η δημόσια σύμβαση ως μέσο εξασφάλισης ανταγωνισμού και διαφάνειας στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711609
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τόλη Πολυτίμη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Νομιμοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701266
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πάτρα Σωτηρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. «ΟλΣτε 2499/2012 : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Δίκαιο Περιβάλλοντος. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε δάση και δασικές εκτάσεις»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2702407
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. SOFT LAW ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ η ενδικασιμότητα των πράξεων ήπιου δικαίου στο ελληνικό δικονομικό σύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707507
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζερβός Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Η νομική προστασία των αναδασωτέων εκτάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673332
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γαλάνης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία