Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η δίκαιη διάρθρωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, μία προσέγγιση υπό την οπτική των ικανοτήτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768824
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παππάς Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

2. Βία και νομιμοποίηση του δικαίου στους J. Habermas- J. Derrida- W. Benjamin

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710196
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πολυχρονίου Αριάδνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Η έννοια του βίου στις σύγχρονες αρεταϊκές θεωρίες (Ο ανθρώπινος βίος ως όλον)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2715116
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Η ευθύνη προς τον άλλο. Ζητήματα ταυτότητας, ετερότητας και ηθικής ευθύνης με βάση την σκέψη των Λεβινάς και Ρικέρ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2697463
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μηλιώνη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

5. Το δικαίωμα στον θάνατο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2699315
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σιουμάλα Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Ντετερμινισμός και Ελευθερία: Σύγχρονες Προσεγγίσεις πάνω στο Πρόβλημα της Συμβατότητάς τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2449159
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βασιλείου Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

7. Το status του ανθρώπινου σώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707612
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φαρδής Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Η Έννοια της Αρετής και της Φρόνησης στην Αριστοτελική Ηθική και στη Νεωτερική Ηθική Φιλοσοφία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710205
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρεκούνα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Ολοκληρωτισμός και κριτική στο κράτος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862067
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μανούσου-Αλεξίου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Η ενικότητα στη σκέψη του Jacques Derrida και του Hans-Georg Gadamer

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863661
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπλέτσας Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Κληρονομικό Δίκαιο και Κληρονομικό Δικαίωμα: Ζητήματα Διανεμητικής και Μη Διανεμητικής Δικαιοσύνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864596
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βαλλιανάτος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Ηθικά ερωτήματα στην πρακτική των στοχευμένων ανθρωποκτονιών ως μέσων πολέμου & τρομοκρατίας. Ένας διάλογος μεταξύ των Michael Walzer & Jeff Mcmahan.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2860727
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Υψηλάντη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

13. Δίκαιος Πόλεμος και Τρομοκρατία:Οι θεωρητικές προσεγγίσεις των Michael Walzer και Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778379
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσαμτσάκη Ευδοξία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Ιμμάνουελ Καντ, Χάνα Άρεντ και πολιτική φιλοσοφία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862016
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δουβή Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Η τεχνητή νοημοσύνη και η έννοια του προσώπου στην ηθική και το δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863146
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κυθρεώτης Χρίστος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Το ηθικό ζήτημα της Νομικής Άμβλωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863523
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργίου Φώτιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Η ηθική κινητοποίηση στο έργο του Χιουμ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2860675
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φαρμάκης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

18. Κανονιστικό Θεμέλιο της Φορολογίας και Αρετές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863558
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αναστόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Σωκρατικός Έλεγχος και Αναστοχαστική Ισορροπία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864055
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουλιεράκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

20. Αυτοκτονία και Ευθανασία: Βιοηθικά ζητήματα αυτονομίας και αγαθοπραξίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863245
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τρικάλη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία