Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Στρατιωτικό Δίκαιο και Δικαιοσύνη στην αρχαία Ρώμη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2650237
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρελάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΙΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1395287
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπεσλεμέ Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, Η θρησκευτική πολιτική του ρωμαϊκού κράτους κατά τον 4ο και τις πρώτες δεκαετίες του 5ου αιώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2683541
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σούκερα Ελένη-Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Τα δικαιώματα των γυναικών στον ιουστινιάνειο κώδικα σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672814
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863752
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κωνσταντινοπούλου Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Ο ρόλος του Πραίτορα στην απονομή της δικαιοσύνης την εποχή της Res publica

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862913
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ράπτη Τερέζα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

7. "Η Νεαρά" του Πατριάρχη Αθανασίου "περί τριμοιρίας" από την βυζαντινή στην μεταβυζαντινή περίοδο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863448
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κανελλόπουλος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Η ανθρωποκτονία στην Αθήνα κατά την κλασική περίοδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2857998
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαγιάννης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. «Ιερό Δίκαιο» και αδικήματα κατά της θρησκείας στην αρχαία Αθήνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862900
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κρομμύδα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Το αδίκημα της προδοσίας στο αττικό δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862896
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αθανασίου Ασπασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ RES PUBLICA

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863016
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κάτσιου Νεκταρία-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία