Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716742
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου Σπυριδούλα
Παπακιωνσταντίνου Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Η μεταμόρφωση του ποινικού δικαίου μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2729703
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αντωνοπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Η Προσφυγή των Κρατών Μελών και της Ένωσης στο Διεθνές Δίκαιο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716721
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπαλάσκα Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. The legal status of Eurogroup through its function in the European Union and the case-law of CJEU

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707432
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Θεοδωρακοπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716893
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νικολάου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Το διασυνοριακό έγκλημα στην ενωσιακή έννομη τάξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716799
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπίκος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η προστασία του σήματος και της ευρεσιτεχνίας στην ΕΕ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716811
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χατζούλης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση:Μέσα και Μηχανισμοί

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711592
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζήση Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Η παροχή έννομης προστασίας στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων βάσει των "δικονομικών οδηγιών"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2289026
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζαράρη Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Περιεχόμενο και άσκηση της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710253
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαυρομάτη Αντιγόνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Η φορολογική αντιμετώπιση της διασυνοριακής συνεργασίας των επιχειρήσεων κατά το ενωσιακό δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843764
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τουρλιούμη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Η Πολιτική του Διαστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332478
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πανάγος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Η κατανομή της φορολογικής αρμοδιότητας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686550
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βασιλική Χάντζου
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως υποχρέωση της Ένωσης και των κρατών μελών"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673682
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κορλός Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. «Η Εξέλιξη του συστήματος της Τραπεζικής Εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691883
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαρίση Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Η αρχή της αλληλεγγύης στην ενωσιακή έννομη τάξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691936
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ανδρέου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Η σχετική αγορά ως όρος εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2703640
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σεΐτης Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Διάκριση και εμπόδιο στο φορολογικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2692461
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νικολαΐδου Βαλεντίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Απαγορευμένες Κρατικές Ενισχύσεις: Η έννοια της κρατικής ενίσχυσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2688606
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παστελλάς Ορέστης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Η Καλόπιστη Συνεργασία στον τομέα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711564
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κακαρούνα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία