Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η Διεθνής απαγωγή παιδιών μεταξύ του Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ α και Σύμβασης της Χάγης του 1980 για τις αστικές πτυχές της διεθνούς απαγωγής παιδιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738775
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σωκράτους Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Η Διασυνοριακή Κοινοτική Διαδικασία Αφερεγγυότητας και τα Εμπράγματα Δικαιώματα Τρίτων - Κανονισμός 848/2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716793
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αλεξίου Μάρθα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. "International Commercial Arbitration in the context of EU Competition Law : Between crossroads and vitae parallelae"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2698838
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καμβύση Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. «Η έννοια της ιθαγένειας μεταξύ του ενωσιακού δικαίου, του δικαίου αλλοδαπών και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2714009
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σταματογιάννη Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Η παρένθετη μητρότητα στο πεδίο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716717
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μάρκο Βιολέτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η Ηθική Διάσταση των Επιχειρήσεων- Η καταπολέμηση της Σύγχρονης διαφθοράς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716803
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πανταζής Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉΣ ΑΡΩΓΉΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΩΣΊΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΡΩΣΊΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΊΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2719337
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μοντέστοβα Ξένια
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Διαιτησία και Κρατικές Συμβάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2718843
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ραϊσάκη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Trade Remedies and the MFN rule- the case of Safeguards and Anti-dumping: is there hope of reconciliation?

Διπλωματική Εργασία uoadl:2766586
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκίκα Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Παρατηρήσεις ως προς τις σχέσεις Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας: Σημεία διαπλοκής της πολιτειακής και διαιτητικής δικαιοδοτικής τάξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691880
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πανουτσοπούλου Μαρία-Πολυξένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Τα ΝΠΔΔ στη Διεθνή Διαιτησία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680663
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραλίδου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Η Οικογενειακή Επανένωση στο Προσφυγικό Δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2682907
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσούρα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Η μεταφορά έδρας υπό το πρίσμα του ιδιωτικού διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694436
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βασιλείου-Πουλιού Διόνη-Άλκηστις
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Αναγνώριση και Εκτέλεση των διαιτητικών αποφάσεων επί των διεθνών επενδυτικών διαφορών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707584
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσακίδου Θεανώ-Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Η προστασία του ασθενούς μέρους στο δικονομικό διεθνές δίκαιο υπό το φως των συμβάσεων ασφαλίσεως

Διπλωματική Εργασία uoadl:2698072
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κριαράκης Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Συμβάσεις Εμπορικής Συνεργασίας στο πλαίσιο των Διεθνών Συναλλαγών και ανακύπτοντα ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701309
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μυλωνά Νικολέτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. "Η προσβολή της προσωπικότητας στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707485
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χάγιου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Η Ετεροδικία Εκτέλεσης του Κράτους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707546
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νικολακοπούλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Η αποδεικτική διαδικασία στη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707544
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπασιά Ιωάννα-Φρασκώ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Public Policy Functions in the Field of International Law: From Transnational to Truly International

Διπλωματική Εργασία uoadl:2705910
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σταμάτης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία