Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710186
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σταυριανάκη Έλλη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Counterclaims in Investor-State Arbitration

Διπλωματική Εργασία uoadl:2715761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αρσλανίδη Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. H επιφύλαξη της δημοσίας τάξεως στο άρθρο V της Σύμβασης της Νέας Υόρκης ως δικαίωμα υπεράσπισης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672584
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δακορώνιας-Μαρίνα Ματθαίος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Η χρηματοδότηση της διαιτητικής δίκης από τρίτο (Third Party Funding) στο πλαίσιο της διεθνούς επενδυτικής διαιτησίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680672
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ψαρρής Θωμάς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Η Διαφθορά και το Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707518
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δημητριάδη Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η διεθνής επενδυτική διαιτησία ως μηχανισμός συμμόρφωσης με αποφάσεις εμπορικής διαιτησίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711157
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοντογιάννης Δημήτριος-Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Ο Διαμεσολαβητής στην Εμπορική Διαμεσολάβηση : Ζητήματα Συγκριτικού Δικαίου και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707520
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπούτη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία