Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Μετανάστευση και Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η ενσωμάτωση των νέο-αφιχθέντων, παράτυπων και μη μεταναστών στις κοινωνίες των δυτικών χωρών ως προς τα ισλαμικά των χαρακτηριστικά και την εξέταση της σχέσεως αυτών των χαρακτηριστικών με την τρομοκρατία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883816
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Μπέλλης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. «Γεωπολιτική ανάλυση του ισλαμιστικού κινήματος των Αδελφών Μουσουλμάνων στο Γεωπολιτικό Σύμπλοκο της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2894651
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Ζαργάνη Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Γεωπολιτική ανάλυση του Γεωπολιτικού παράγοντα της οικονομικής υποστήριξης συγκεκριμένων ισλαμιστικών ριζοσπαστικών οργανώσεων από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, θεωρουμένων ως Υπερσυστημικών πόλων ισχύος, στο Σύμπλοκο Μαγκρέμπ - Μέσης Ανατολής (Εξαγωγή υποδείγματος τάσεων ανακατανομής ισχύος στο εν λόγω Σύστημα)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819593
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Γεροβασίλης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. Το οργανωμένο έγκλημα στον χώρο του λαθρεμπορίου εμπορίου όπλων και η επιρροή του στους Πυλώνες Άμυνας/Εσωτερικής εθνικής Ασφάλειας και Οικονομίας της Ελλάδος κατά την περίοδο 1992 (επίσημη διάλυση της ΕΣΣΔ) έως σήμερα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750004
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Κατσέλη Αλείσια
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. Ο γεωπολιτικός ρόλος των ενεργειακών οδεύσεων, με αφετηρία την Κεντρική Ασία, στο γεωπολιτικό σύμπλοκο Ε.Ε.- Ρωσίας– Κίνας και η νέα γεωστρατηγική ισορροπία στην πλανητική νήσο, λόγω της πρωτοβουλίας One Belt One Road (OBOR).

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779291
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Ξένου Ασημίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. Η ιδεολογία και οι δραστηριότητες ριζοσπαστικοποίησης των Αδελφών Μουσουλμάνων ως γεωπολιτικός παράγοντας ανακατανομής της ισχύος στο γεωπολιτικό σύμπλοκο της Δυτικής Ευρώπης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882516
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Δαφνοπούλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. Η εργαλειακή χρήση των ισλαμιστικών πολιτιστικών στοιχείων του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) ως γεωπολιτικός παράγοντας στη χάραξη της εσωτερικής πολιτικής της Τουρκίας».

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882472
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Δέσποινα Πιτσινή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Ο ισλαμικός ριζοσπαστικός πολιτικός λόγος της διακυβερνήσεως του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚP) στην Τουρκία σήμερα, ως καίριος γεωπολιτικός παράγων της αναπτύξεως του στρατηγικού βάθους της Τουρκίας, στα γεωπολιτικά σύμπλοκα της νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878538
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Ζηκόπουλος Ευστράτιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Γεωπολιτική ανάλυση του διπόλου Ελλάδος – Τουρκίας με γεωπολιτικό παράγοντα τον προβαλλόμενο Τουρκικό Αναθεωρητισμό. Ελληνική στρατηγική δια την αντιμετώπισή του με συνεκτίμηση της συμβολής του Π. Κονδύλη και τη συνδρομή ποιοτικο-ποσοτικών μεθόδων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2625980
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Πατούχας Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. Γεωπολιτικές ανακατατάξεις στο Σύμπλοκο της Ν. Ανατολικής Μεσογείου από την πιθανή ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ Πεδίο εφαρμογής της ανάλυσης: ο πυλώνας Άμυνας /Ασφάλειας και ο Οικονομικός Πυλώνας. Σύστημα γεωπολιτικής ανάλυσης: Ελλάδα-Τουρκία, Υποσυστήματα: 1) Δυτική Θράκη, 2) Αιγαίο πέλαγος, 3) Κύπρος, Υπερσύστημα: Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ)-Μ. Ανατολή Γεωπολιτικός Παράγοντας διανομής ισχύος: Η πολιτική ένωση με την ΕΕ προσδίδει ισχύ στο πλαίσιο του πυλώνα Πολιτικής /Διπλωματίας, ενώ παράλληλα διερευνάται κατά πόσο η πολιτική των ανοιχτών αγορών της ΕΕ, ενισχύει τον πυλώνα της Οικονομίας, παράλληλα με τον έλεγχο των οικονομικών ροών που επιχειρείται από την ΕΕ και ο οποίος επηρεάζει με την σειρά του τον πυλώνα Άμυνας /Ασφάλειας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2168666
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Τοπκάρογλου Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

11. Γεωπολιτική ανάλυση του τομέα ενεργειακής ασφάλειας στο σύμπλοκο Αίγυπτος-Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος-Τουρκία. Η ανακτανομή ισχύος μέσω της γεωπολιτικής της ενέργειας και η δημιουργία δυναμικής εξ' αυτής στα προαναφερόμενα κράτη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2183277
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Βλάχος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης ως μέσο γεωπολιτικής επιρροής με έμφαση στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2427288
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Μιχαλοπούλου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

13. Γεωπολιτική Ανάλυση της στρατηγικής ανάσχεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας από την επίσημη διάλυση της ΕΣΣΔ μέχρι σήμερα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2420990
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Καπαντζάκη Ρωξάνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση: Ο Ρόλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στις Τάσεις Ανακατανομής Ισχύος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2327454
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Λαμπρόπουλος Φώτιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

15. Οι επιπτώσεις του υβριδικού πολέμου στους γεωπολιτικούς πυλώνες των εμπλεκομένων μερών. Η περίπτωση της κατάληψης και προσάρτησης της Κριμαίας από την Ρωσία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2337655
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Κατσώνης Λουκάς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. ISIS/Ισλαμικό Κράτος. Η Γέννησή του, η Εξέλιξή του. Το Ισλαμικό Κράτος ως Ασύμμετρη και Υβριδική Απειλή. Ευρύτερες Περιφερειακές και Παγκόσμιες Επιπτώσεις.Ο Πολλαπλασιαστικός Παράγοντας Επιρροής του μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Συμπεράσματα. Τρόποι Αντιμετώπισης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195003
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Μπαλτζώης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

17. Γεωπολιτική Ανάλυση του ισλαμιστικού δρώντος της Boko Haram στο Σύμπλοκο της Δυτικής Αφρικής (Νιγηρία-Καμερούν-Νίγηρας-Τσαντ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2287188
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Αντωνάτου Ηλέκτρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

18. Γεωπολιτική ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας στο γεωγραφικό σύμπλοκο της Νότιας Σινικής Θάλασσας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2606197
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Σοφικίτης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

19. Η γεωπολιτική ανάλυση των πρόσφατων μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), μέσω Τουρκίας: Η «Συμφωνία Επανεισδοχής (2016)», το Διεθνές Δίκαιο και οι γεωπολιτικές επιπτώσεις, ειδικά στο Γεωγραφικό Σύμπλοκο Ελλάδος – Τουρκίας – Ε.Ε.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2618761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Ξάνθης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

20. Γεωπολιτική συστημική ανάλυση των υβριδικών επιχειρήσεων του Σαλαφιστικού κινήματος στον Αφγανοπακιστανικό χώρο στο πλαίσιο των Πυλώνων Άμυνας/Ασφάλειας και Πολιτικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2419825
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Τσελώνης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες