Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. To “εις τους οκτώ ήχους ψαλλόμενον” κυριακό κοινωνικό Πέτρου του Μπερεκέτη: μια μοτιβική σπουδή στις ανά ήχους εξηγητικές διαφοροποιήσεις ενός ενιαίου μελικού αρχετύπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819651
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τύμπας Πολύκαρπος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

2. Ο Κοινωνικός Ύμνος της θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων: Μελοποιητική και Μορφολογική Προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2793806
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βαβουλιώτη Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

3. Υμνοψαλτικά της Ακολουθίας του Μεγάλου Βασιλείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819565
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κίκιλη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

4. Ήχοι και δρόμοι στο λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 1950

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838811
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δεριζιώτης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

5. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΣΠΟΥΔΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΩΝ ΗΧΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846915
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσόγιας Βίκτωρ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

6. Η κατ' ήχον ενότητα χερουβικών Αντωνίου ιερέως και Οικονόμου: συγκριτική βυζαντινομουσικολογική εξέταση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843769
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

7. Η Ψαλτική τέχνη στην Κύπρο έως το έτος 1571. Η περίπτωση του Ιερωνύμου Τραγουδιστή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1455159
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μήτσης Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα

8. "Ψαλτοτράγουδα: μια γέφυρα από το Αναλόγιο στο Εξωτερικό Μέλος"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502193
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραγκούνης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

9. Eυρωπαϊκές επιρροές στα Θεωρητικά της ψαλτικής τέχνης του 19ου και 20ου αιώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502204
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αντωνίου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

10. Ηχητικά Τεκμήρια Βυζαντινής Μουσικής στη Δισκογραφία του Γραμμοφώνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1393578
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καπκίδη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

11. Μελοποιητική και σημειογραφική σύγκριση των Ειρμολογίων Μπαλασίου ιερέως και Πέτρου Πελοποννήσου: η ενότητα των κανόνων του α΄ ήχου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1452897
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πολυκαρπίδης Πολύκαρπος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

12. Αναζητώντας την ορθογραφία της παλαιάς βυζαντινής σημειογραφίας: μουσικολογική και τεχνολογική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449489
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπούρης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

13. Εξηγητική σπουδή στο Αναστασιματάριο των κωδίκων Μεταμορφώσεως 206 και Ξηροποτάμου 374: Οι ενότητες των χρωματικών ήχων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1450091
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουτράκος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

14. ‘’Λειτουργικά’’ και κοσμικό μέλος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867197
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σινκέβιτς Τατιάνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία