Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ο ρόλος του Δία στη ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820875
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουραντή Ιωάννα-Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

2. Η λειτουργία των ανεκδότων στην αυτοκρατορική βιογραφία: Suetonius, Divus Vespasianus

Διπλωματική Εργασία uoadl:1697993
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Συγγραφέας:
Τσάκου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λατινική λογοτεχνία

3. Όψεις ενός πρώιμου Ερμητισμού στις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332583
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σάββα Αιμιλία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λατινική λογοτεχνία

4. Το επεισόδιο της Υψιπύλης στα "Αργοναυτικά" του Βαλέριου Φλάκκου: μία ερμηνευτική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519220
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φερεντίνου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λατινική λογοτεχνία

5. Menander magis orator: η πρόσληψη του Μενάνδρου και η ρητορική παιδεία κατά την πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768876
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Συγγραφέας:
Πανταζή Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

6. Εκφάνσεις του Κακού στην Psychomachia και την Hamartigenia του Προυδέντιου: στο μεταίχμιο κλασικού και πρωτοχριστιανικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2796440
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαλισόβας Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

7. Ταυτότητα και μνήμη στην τοπογραφία της πρωτο-Ρώμης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519217
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπολτσή Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λατινική λογοτεχνία

8. Ludus breviter de passione: μια σύγχρονη ανάγνωση με βάση την Ποιητική του Αριστοτέλη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758851
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χατζηπαναγιωτίδη Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

9. Δικαστικές υποθέσεις κατηγορούμενων γυναικών στην πρώτη εξάδα των Χρονικών του Τάκιτου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2782831
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σοφράς Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

10. Παίζοντας με την παράδοση: η Ιώ στις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1697543
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νικολόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λατινική λογοτεχνία

11. Ordo Virtutum: από την πλατωνική Αρετή στον χριστιανικό Δαίμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836939
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καρούσου Χρυσούλα-Γερασιμούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

12. Οι ιστορίες που λένε τα αστέρια: ο ρόλος του μύθου στα Αστρονομικά του Μανίλιου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836927
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πρέκας Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

13. Παραδείγματα Λογοκρισίας στην Αρχαία Ρώμη (από την ύστερη res publica έως την εποχή του Τιβερίου)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836729
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ντουμπάρα Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

14. Μαρτιάλης ο "nugator": Πρότυπα και Στοιχεία Ερωτικής Ηθικής στο Επίγραμμα της Εποχής των Φλαβίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819556
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νερκ Πάρις-Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

15. Έπαινος (laudatio) και ψόγος (vituperatio) στον IV. και VI. Φιλιππικό του Κικέρωνα: ρητορική πρακτική και πολιτική στρατηγική

Διπλωματική Εργασία uoadl:1667946
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοκκίνης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λατινική λογοτεχνία

16. Exempla Negativa: Τα αρνητικά ιστορικά παραδείγματα στο φιλοσοφικό έργο του Σενέκα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1696793
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πολυκάρπου Ευτυχία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λατινική λογοτεχνία

17. "Κάνε θολή την ύπαρξή μου": το μεταίχμιο ανάμεσα σε ζωή και θάνατο στις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819270
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μητρογιάννη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

18. Pervigilium Veneris: Μετάφραση και Κριτική Μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875647
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπακρώζη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

19. Η εξέλιξη της λατινικής επισεσυρμένης γραφής στους παπύρους από τον 1ο π.Χ. - 6ο μ.Χ.: «Παλαιογραφική ανάλυση»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885768
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαργαρώνη Πελαγία-Εμμανουέλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

20. Venus Prodigiosa: Αποκλίνουσα Σεξουαλικότητα και Ερωτικοί Παραβάτες στις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886349
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζερβού Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία