Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Συγκριτική μελέτη των επιστολών του Λέοντος μητροπολίτου Συνάδων και συγκέλλου και του Νικηφόρου μαγίστρου Αντιοχείας του Ουρανού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2316277
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μακροπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

2. Ο Όσιος Πατάπιος. Βίος-Εγκώμια-Θαύματα-Ακολουθίες-Τιμή, μετά εκδόσεως ανέκδοτου κανόνος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2315616
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πούλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία

3. Επιδράσεις της πλατωνικής και της αριστοτελικής φιλοσοφίας στις επιστολές και τα Αμφιλόχια του πατριάρχη Φωτίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2320658
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ντασιώτης Παναγιώτης-Θεοφάνης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

4. Ο Ηράκλειος στην Ηρακλειάδα του Γεωργίου Πισίδου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2357803
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρακτιβάν Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2017

5. Οι Προσφωνηματικοί Λόγοι του Μιχαήλ Χωνιάτη στους πραίτορες των Αθηνών. Νεοελληνική Απόδοση, Δομή, Πραγματολογικά Σχόλια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2330024
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βέντη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

6. Διάγνωση και θεραπεία ασθενειών στο Βυζάντιο κατά τον 11ο αιώνα. Το Πόνημα ιατρικόν του Μιχαήλ Ψελλού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2765416
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπασαραντοπούλου Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

7. Οι Μονωδίες του Μιχαήλ Χωνιάτη και του Ευθυμίου Μαλάκη για τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης: Νεοελληνική Απόδοση, Πραγματολογικά Σχόλια, Συγκριτικός Ειδολογικός Σχολιασμός

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694421
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

8. Tα αυτοτελή εγκώμια πόλεων της ύστερης βυζαντινής περιόδου υπό το πρίσμα της προγενέστερης παράδοσής τους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1518868
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βουδούρη Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

9. Ο πολιτικός ρόλος των μεγάλων οικογενειών κατά την παλαιολόγεια περίοδο. Τα πρόσωπα και τα κείμενα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1506485
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σολωμού Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

10. Αυτοκράτορες και αυτοκράτειρες άγιοι στο Βυζάντιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1505919
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουταβάκης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία

11. Αρμενία και Αρμένιοι: οι αναφορές στην ιστοριογραφία της πρωτοβυζαντινής περιόδου (323-641)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1452978
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ροίδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

12. Προσωπογραφίες αυτοκρατόρων στο έργο "Σύνοψις Ἱστοριῶν" του Ιωάννη Σκυλίτζη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1526027
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βλάχου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

13. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή λογοτεχνία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506414
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ραυτοπούλου Αρσενία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

14. Δύο ανέκδοτοι κανόνες στα Άγια Φώτα εκδιδόμενοι εκ σιναϊτικών κωδίκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668172
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βαγενά-Παντούλα Άννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

15. Οι αντιλήψεις των Βυζαντινών κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο περί θέας και ιδιωτικού χώρου, όπως αυτές προκύπτουν από το έργο: «Από τον του Ασκαλωνίτου Ιουλιανού του αρχιτέκτονος εκ των νόμων ήτοι εθών των εν Παλαιστίνη»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506425
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μποτίνη Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2016

16. Βιβλιακά επιγράμματα του 14ου αιώνα (1300-1400)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1507639
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πάνου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

17. Kανόνες εἰς τὸν Ἀρχάγγελον Μιχαὴλ ἐκ σιναϊτικῶν κωδίκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668253
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Μιχαέλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία

18. Οι Άβαροι και οι Πέρσες στην Ιστορία του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518961
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

19. Πρόσωπα και γεγονότα στις επιστολές του Ιωάννη Μαυρόποδος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519232
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Θεοδωράκη Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

20. Η οργάνωση της αφήγησης στους Βυζαντινούς Ιστορικούς της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως το 1453 μ.Χ.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2875812
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τζίφα Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία