Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Λαϊκά δρώμενα, τοπική ταυτότητα και πολιτισμικός μετασχηματισμός. Η περίπτωση του εθίμου «Κοκκώνες και Γκέγκηδες» του Εμπορίου Πτολεμαΐδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665178
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καρεπίδης Ιωακείμ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

2. Η διαχείριση του λαϊκού πολιτισμού και ο περιοδικός τύπος της 4ης Αυγούστου (1936-1941): τα περιοδικά Η νεολαία και Το νέον κράτος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1676724
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μητσέας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

3. Τελετουργικά δρώμενα στον κύκλο του χρόνου, ως εκφάνσεις της πολιτισμικής ταυτότητας των Στενημαχιτών στους Νομούς Κιλκίς και Ημαθίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665216
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαυρομμάτη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

4. Λαϊκές αντιλήψεις, τελετουργικές πρακτικές και υλικός πολιτισμός στα πλαίσια του θανάτου: η ταφή κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Αναφορά στον ελλαδικό χώρο, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1710187
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαυρομμάτη Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

5. Από τον λόγο στην εικόνα: η λειτουργία και η αξιοποίηση του εικαστικού λαογραφικού υλικού στα σχολικά βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών, των Νέων Ελληνικών και της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (1976-2016)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1663225
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φουσέκη Βαΐα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

6. Συμβολή στη μελέτη της σύγχρονης λαϊκής ποίησης. Τα στιχουργήματα του Ξηρομερίτη (Φυτείες) λαϊκού ποιητή Γεωργίου Θ. Βαρδή. Τεχνοτροπικά στοιχεία και κοινωνικά συμφραζόμενα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1666165
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαρίνης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

7. Κωνσταντίνος Τσανασίδης: ένας σύγχρονος λαϊκός ζωγράφος στη Σιάτιστα Κοζάνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668079
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσανασίδης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

8. Ο Κ. Α. Ψάχος και η συμβολή του στην καταγραφή και μελέτη ελληνικών δημοτικών τραγουδιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1381299
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαλδαιάκη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

9. Εθιμικές πρακτικές και λαϊκές αντιλήψεις στον κύκλο της ζωής (γέννηση, γάμος, θάνατος) στο ρουμαϊκό χωριό Μαλογιανισόλ της Ουκρανίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2855507
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Toskhoporan Olga
Έτος εκπόνησης:
2013
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

10. Συμβολή στην έρευνα του λαϊκού κινηματογράφου. Η λαογραφική θεματολογία των ελληνικών ταινιών (1914-1974)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2855523
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Συγγραφέας:
Βατούγιου Στέλλα
Έτος εκπόνησης:
2014
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

11. Αναστοχαστικές προσεγγίσεις στην έρευνα της Ελληνικής Λαογραφίας (1907-2012)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858068
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσερπές Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

12. Μουσικολαογραφικές και Εθνομουσικολογικές προσεγγίσεις των Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών. Θεωρίες, μέθοδοι και καταγραφές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858077
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λυμπέρης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2013
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

13. Οικονομία και λαϊκά επαγγέλματα του νομού Μεσσηνίας με βάση τα χειρόγραφα του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας. Περίοδος: 1965-2012

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863038
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τζαβέλλας Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2014
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

14. Ο παροιμιακός λόγος των Βαλκανικών λαών. Θεματικές - Χρήσεις - Ερμηνείες - Επικοινωνία. Συμβολή στο πεδίο της Συγκριτικής Λαογραφίας.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2865636
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσερπές Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

15. Φάνες Ρόδου: μια λαϊκή αφηγηματική κοινότητα (μέσα 20ου – αρχές 21ου αι.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881920
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δεληγιάννη Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία