Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η έγκλιση και η τροπικότητα στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820767
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκότση Αλίκη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

2. Διδασκαλία γραμματικής σε ομιλητές της Ελληνικής ως Γ2: αντιπαραβολική εξέταση προτύπων με έμφαση στον τύπο και έμφαση στους τύπους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812924
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κόλλιας Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

3. Κριτική ανασκόπηση, σύνθεση και εφαρμογή του μοντέλου της Gass στη διδασκαλία λεξιλογίου της Ν.Ε. ως Γ2

Διπλωματική Εργασία uoadl:2629882
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πετικίδη Μαρία-Στέλλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

4. Στοιχεία Προφορικότητας στη διδασκαλία της Ν.Ε. ως Ξένης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838822
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δρούγκα Μάρθα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

5. Από την παθολογία στην κατάκτηση: συγκριτική μελέτη της τροποποίησης αιτημάτων μεταξύ ομάδας ατόμων με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού (ΔΑΦ) και ομάδας μαθητών της ελληνικής ως Γ2

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518790
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βαλασκατζής Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

6. Εκφράσεις χώρου στις περιγραφές εικόνας από αλβανόφωνους ομιλητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518926
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρεμούνδου Σταματίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

7. Η γλωσσική πράξη της πρότασης (suggestion) στην ελληνική και στην ισπανική: συγκριτική μελέτη και συνδηλώσεις για τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518885
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδόδημα Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

8. Πραγματολογική επισκόπηση και παρουσίαση των γλωσσικών φαινομένων των διδακτικών εγχειριδίων της Νέας Ελληνικής γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1336455
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαγιάννη Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

9. Η κατάκτηση της πτώσης και των κλιτικών από Ισπανούς μαθητές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1333178
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσαλαμανδρής Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

10. Η εκμάθηση των παρελθοντικών τύπων στην Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα: η περίπτωση του συνοπτικού παρελθοντικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1333221
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παναγόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

11. Διδάσκοντας το χιούμορ στη δεύτερη γλώσσα: μία εναλλακτική προσέγγιση στα πλαίσια του κριτικού γραμματισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506885
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γαστεράτου Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

12. Διδακτικές παρεμβάσεις εμπλουτισμού του λεξιλογίου σε μαθητές της ελληνικής ως Γ2: Αξιολόγηση διδακτικών εγχειριδίων - Διδακτικές προτάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506151
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πανάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

13. Ανάλυση και επεξεργασία λαθών μεταφοράς / παρεμβολής ιταλόφωνων σπουδαστών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668001
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαλεξίου Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

14. Η αξιοποίηση των ιδιωματικών και στερεότυπων εκφράσεων στη διδασκαλία του λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας και τεχνικές διδασκαλίας τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1511404
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κωνσταντακοπούλου Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

15. Η δραστηριοκεντρική διδασκαλία του λεξιλογίου στην Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668015
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παγώνη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία

16. Βασικό λεξιλόγιο της θεματικής περιοχής «Αγορές» στα εγχειρίδια της Νέας Ελληνικής ως Γ2: Η σχέση της εμπρόθετης διδασκαλίας λεξιλογίου με την ευκαιριακή στην ανάπτυξη του γλωσσικού υλικού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519255
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσακίρης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

17. Ανάλυση λαθών γραπτού λόγου των σπουδαστών της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: εμπειρική έρευνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519619
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλαμπαλίκη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία