Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Κριτική ανασκόπηση, σύνθεση και εφαρμογή του μοντέλου της Gass στη διδασκαλία λεξιλογίου της Ν.Ε. ως Γ2

Διπλωματική Εργασία uoadl:2629882
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πετικίδη Μαρία-Στέλλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

2. Από την παθολογία στην κατάκτηση: συγκριτική μελέτη της τροποποίησης αιτημάτων μεταξύ ομάδας ατόμων με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού (ΔΑΦ) και ομάδας μαθητών της ελληνικής ως Γ2

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518790
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βαλασκατζής Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

3. Εκφράσεις χώρου στις περιγραφές εικόνας από αλβανόφωνους ομιλητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518926
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρεμούνδου Σταματίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

4. Η γλωσσική πράξη της πρότασης (suggestion) στην ελληνική και στην ισπανική: συγκριτική μελέτη και συνδηλώσεις για τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518885
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδόδημα Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

5. Πραγματολογική επισκόπηση και παρουσίαση των γλωσσικών φαινομένων των διδακτικών εγχειριδίων της Νέας Ελληνικής γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1336455
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαγιάννη Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

6. Η κατάκτηση της πτώσης και των κλιτικών από Ισπανούς μαθητές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1333178
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσαλαμανδρής Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

7. Η εκμάθηση των παρελθοντικών τύπων στην Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα: η περίπτωση του συνοπτικού παρελθοντικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1333221
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παναγόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

8. Διδάσκοντας το χιούμορ στη δεύτερη γλώσσα: μία εναλλακτική προσέγγιση στα πλαίσια του κριτικού γραμματισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506885
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γαστεράτου Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

9. Διδακτικές παρεμβάσεις εμπλουτισμού του λεξιλογίου σε μαθητές της ελληνικής ως Γ2: Αξιολόγηση διδακτικών εγχειριδίων - Διδακτικές προτάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506151
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πανάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

10. Ανάλυση και επεξεργασία λαθών μεταφοράς / παρεμβολής ιταλόφωνων σπουδαστών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668001
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαλεξίου Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

11. Η αξιοποίηση των ιδιωματικών και στερεότυπων εκφράσεων στη διδασκαλία του λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας και τεχνικές διδασκαλίας τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1511404
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κωνσταντακοπούλου Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

12. Η δραστηριοκεντρική διδασκαλία του λεξιλογίου στην Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668015
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παγώνη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία

13. Βασικό λεξιλόγιο της θεματικής περιοχής «Αγορές» στα εγχειρίδια της Νέας Ελληνικής ως Γ2: Η σχέση της εμπρόθετης διδασκαλίας λεξιλογίου με την ευκαιριακή στην ανάπτυξη του γλωσσικού υλικού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519255
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσακίρης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

14. Ανάλυση λαθών γραπτού λόγου των σπουδαστών της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: εμπειρική έρευνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519619
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλαμπαλίκη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

15. Διδασκαλία γραμματικής σε ομιλητές της Ελληνικής ως Γ2: αντιπαραβολική εξέταση προτύπων με έμφαση στον τύπο και έμφαση στους τύπους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812924
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κόλλιας Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

16. Στοιχεία Προφορικότητας στη διδασκαλία της Ν.Ε. ως Ξένης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838822
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δρούγκα Μάρθα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

17. Η έγκλιση και η τροπικότητα στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820767
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκότση Αλίκη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία