Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Sisters are Dying it for Themselves: The Myth of Persephone in Edna St Vincent Millay’s Poetry

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874985
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουκαρούδη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

2. Romantic Orientalism in Byron's Grecian Verse: Discovering the Self in a Decadent Orient

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874683
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαφιάν Ραμπί-Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

3. The Human Body as a Source of Political and Personal Inspiration and Conflict in American Adaptations of Ancient Greek Drama.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1676716
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σχωρτσανίτη Πορφυρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αγγλική λογοτεχνία

4. Sophocles’ Ajax in Contemporary War Theatre: Anti-War Polemics in Ellen McLaughlin’s Ajax in Iraq and Timberlake Wertenbaker’s Our Ajax

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722683
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πατεράκης Νικήτας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αγγλική λογοτεχνία

5. Desdemona and Penthea: The Legacy of Sophocles's Antigone and the Empowerment of the Female Victim in William Shakespeare's Othello and John Ford's The Broken Heart

Διπλωματική Εργασία uoadl:1710274
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αραπιάν Μακρουή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογοτεχνία

6. Vulnerability as a virtue in John Keats’s Hellenist poetry

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874939
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιώργα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

7. Jacques Derrida and Anne Carson’s Poetics of Hospitality: Epitaphs, Photographs and Antigones’ Unbearable Mourning

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874804
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζιαβρά Ελπίδα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

8. The Uncanny Chorus: The Untamed Woman as Freud's "Unheimlich" in Euripides's "Bacchae", Wole Soyinka's "The Bacchae of Euripides: A Communion Rite'' and Charles L. Mee's ''The Bacchae 2.1''

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875184
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ταντσιοπούλου Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

9. Antigone and Dionysus in ’69: When Performance Meets Rebellion

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874980
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πλουμάκη Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

10. Between the Cave and Assuming One's Place in Society: Modern Rewritings of Philoctetes

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874995
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σιμάκου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

11. Incest as Political Subversion in Sophocles’ Antigone and Emily Bronte’s Wuthering Heights

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875042
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαρκούση Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

12. The Emancipation of the Contemporary Spectator: Exploring Different Kinds of Reception in Postmodern Rewritings of Euripides's and Sophocles's Tragedies

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875164
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βασιλοπούλου Σταυρίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

13. Specters of Antigone: Counterwriting Sophocles in the Twenty-First Century

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875191
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργιάδη Ανθούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

14. Iconography, Hybrid Art and Self Portrait in H.D.'s Helen in Egypt

Διπλωματική Εργασία uoadl:1738322
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κατσιγιάννη Αρετή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

15. Antigone’s burial act: a rift between bios and logos in postmodern rewritings of Sophocles’s text

Διπλωματική Εργασία uoadl:1759207
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπάζα Αιμιλία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία