Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Απόψεις και εμπειρίες γονέων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1945658
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Συγγραφέας:
Καζάκης Χρυσόστομος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

2. «Απόψεις και εμπειρίες του παιδαγωγικού προσωπικού ενός ιδρύματος προστασίας παιδιών σχετικά με τη δημιουργία δεσμού ανάμεσα στο προσωπικό και τα παιδιά με αναπηρία που φιλοξενούνται από το ίδρυμα αυτό»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668108
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Συγγραφέας:
Χατζηαναγνώστου Γιασεμίνα-Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

3. Διερεύνηση ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών σε μια δομή προσχολικής εκπαίδευσης: έρευνα δράσης με χειραφετικό προσανατολισμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837362
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πασενίδου Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

4. Η αξιολόγηση στην ενταξιακή προσχολική εκπαίδευση: Μια έρευνα ανάλυσης του πιλοτικού προγράμματος για την περιγραφική αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο και της εφαρμογής της

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837909
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τζιοβάρα Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

5. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών γενικών τάξεων και παράλληλης στήριξης για την εφαρμογή της παράλληλης στήριξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση , τη συνεργασία μεταξύ τους και τις δυνατότητες βελτίωσης αυτής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2732269
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πατσιαλή Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018

6. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738597
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σπύρου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018

7. «Απόψεις νηπιαγωγών γενικής εκπαίδευσης και τμημάτων ένταξης για τη συμβολή του ελεύθερου παιχνιδιού στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων νηπίων με αναπηρία »

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738570
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2018

8. Απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών Τμημάτων Ένταξης, της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με την Ενταξιακή Εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων μαθητών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2725572
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μπέλλου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

9. Η άσκηση της γονεϊκής συνηγορίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776601
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κοτρέτσου Φραγκίσκα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

10. «Διερευνώντας τις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις ενηλίκων με κοχλιακό εμφύτευμα: χειραφετική έρευνα»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843712
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δεληγιάννη Ευρυδίκη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

11. Εμπειρίες και αντιλήψεις ειδικών επαγγελματιών αναφορικά με τις δομές ημιαυτόνομης διαβίωσης ατόμων με νοητική αναπηρία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2765410
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κωλέτσης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

12. Ο ρόλος της πρώιμης παρέμβασης ενός παιδιού με αυτισμό στην ένταξή του στο σχολικό πλαίσιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758831
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καρακαϊδός Νίκος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

13. Η συμβολή του σκύλου οδηγού στην αυτόνομη διαβίωση και στην κοινωνική ένταξη των χειριστών με οπτική αναπηρία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1710248
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Συγγραφέας:
Θεοδωρή Άννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

14. Απόψεις τελειόφοιτων φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδικής Αγωγής» για την αναπηρία και την ενταξιακή εκπαίδευση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722997
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Συγγραφέας:
Δημητροπούλου Αγλαΐα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

15. Απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2332904
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κατσιούλη Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2017

16. Η κοινωνική και πολιτική θέση των αδυνάτων στην αρχαία Αθήνα και Σπάρτη μέσα από τις ιστορικές πηγές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195073
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γαβριλιάδη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

17. Ανάλυση περιεχομένου του γραπτού λόγου των γνωματεύσεων ιατροπαιδαγωγικών φορέων: διερευνώντας το παράδειγμα της απόδοσης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2565853
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Φιτσιώλος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018

18. Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία: Ιστορίες ζωής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2332849
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσικολάτας Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2017

20. Αντιλήψεις κι εμπειρίες εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο και τις αρμοδιότητες του ειδικού παιδαγωγού σε γενικά σχολεία που λειτουργεί η δομή της παράλληλης στήριξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2576319
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σίσκα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση