Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η Ψηφιακή Αφήγηση ως Μέσο Ενδυνάμωσης του Ψηφιακού Γραμματισμού σε Ενήλικες Μαθητές της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195081
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ράπτη Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2017

2. Οι εκπαιδευτικοί και τα διάχυτα παιχνίδια. Η περίπτωση του χωρο-ευαίσθητου παιχνιδιού «Το κυνήγι του πρωινού γεύματος»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2038611
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Συγγραφέας:
Κουτελίδα Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2017

3. Κίνητρα και Επιπτώσεις της Χρήσης Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μαζικής Δικτύωσης: Η Περίπτωση του WoW

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819150
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γιαννικοπούλου Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

4. Ανελίσσοντας τη μουσειακή-μνημειακή εμπειρία από γραμμική σε διαδραστική, χρησιμοποιώντας έναν ψηφιακό εξομοιωτή ομιλίας (chatbot)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837874
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καραπέτρος Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

5. Η ψηφιακή αφήγηση ως μέσο έκφρασης βιωματικών ιστοριών μετανάστευσης και προσαρμογής στην Ελλάδα «η περίπτωση γυναικών αλβανικής καταγωγής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838663
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αγκάρα Ελσόνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

6. Σχεδιασμός και υλοποίηση χώρο-ευαίσθητου παιχνιδιού για πρωτοετείς φοιτητές σε χώρους του Πανεπιστημίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838790
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σοπίδη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

7. Ηχητικοί χάρτες στην προσχολική εκπαίδευση: αισθητική αντίληψη και δημιουργική μάθηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839695
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσάκνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

8. Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση μιας Ιστοεξερεύνησης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο στα πλαίσια συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778720
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μαραγκού Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

9. "Εκπαιδευτικό Στέκι": Η αναστοχαστική διαδικασία εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας σε μια διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778623
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σερίφη Γεωργία-Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

10. Συγκρότηση και Αξιολόγηση αποθέματος ψηφιακών παιχνιδιών για το μάθημα της Φυσικής στην Ε΄και την ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768788
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καραθανάση Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

11. Η συμβολή του ελληνικού Κινηματογράφου στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας Στ' Δημοτικού. Δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο με θέμα: "Η Επανάσταση του ' 21"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817108
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Φιλίππου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

12. Η ψηφιακή αφήγηση ως εκπαιδευτικό εργαλείο προώθησης της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών: Η περίπτωση διαχείρισης του θυμού σε παιδιά Α' δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776340
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αβέρη Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

13. Ζητήματα ανάγνωσης αφηγηματικού λόγου από μαθητές Β' Δημοτικού. Ακουστικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820783
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μενεγάκη Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

14. Μία ερευνητική μελέτη για την πρόσληψη και την κατανόηση αφηγηματικών κειμένων μέσα από την κινούμενη εικόνα και μέσα από την έντυπη αφήγηση από παιδιά της Γ' Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819631
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δούκα Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

15. Ο Αναστοχασμός των παιδιών πρωτο-σχολικής εκπαίδευσης με τη συμβολή διαδραστικών εφαρμογών των ΤΠΕ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818886
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σκαπινάκη Υπατία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

16. Αξιοποίηση της συσκευής tablet ως εκπαιδευτικού εργαλείου για τον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό στο νηπιαγωγείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812653
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κουνή Ειρήνη-Φρειδερίκη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

17. Ο διαφημιστικός γραμματισμός των παιδιών 9 έως 11 ετών και οι νέες μορφές διαφήμισης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2796617
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κιοσσές Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

18. Η χρήση των Κωδίκων Γρήγορης Απόκρισης για την μουσική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820543
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πρέκα Γαρυφαλλιά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

19. Σύγχρονο Μεντιακό Περιβάλλον και Έφηβοι: Διερεύνηση, Ανάλυση και Πρόσληψη των Vlogs

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810630
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κωβαίου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

20. «Ψηφιακά Παιχνίδια για τις Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο: Αξιολόγηση και Αποθετήριο»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758873
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσώνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση