Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ο μετασχηματιστικός ρόλος της Τέχνης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: σχεδιασμός ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2763914
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γκανίδη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018

2. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην Εκπαίδευση μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775501
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σίμου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

3. Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία. Διαχείριση Αλλαγής σε Επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μελέτη Περίπτωσης : Το Αθωνικό Management

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817078
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καλύβα Ανδριανή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. Μορφολογική Επίγνωση και Ορθογραφημένη Γραφή στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328120
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Χρυσάνθου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

5. «Η αναγκαιότητα εφαρμογής της Διοικητικής Κινδύνου (Risk Management) στη λειτουργία της σχολικής μονάδας»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701933
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

6. Η διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810709
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κατωπόδης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

7. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η συμβολή του διαδικτύου βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου- Οι απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819038
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μαρκόγιαννη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

8. Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα της γλωσσικής έκφρασης με χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819173
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δεσποτίδου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

9. Μια Πρόταση Διδασκαλίας για το Μάθημα της Ιστορίας Δ' Δημοτικού με Εφαρμογή της Ανεστραμμένης Τάξης (flipped classroom) και Χρήση της Πλατφόρμας Edmodo

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876537
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ντέσκου Αργυρώ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

10. Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας για την Υποστήριξη με Χρήση Νέων Τεχνολογιών της Διδασκαλίας των Μαθηματικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864038
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καραπιπέρη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

11. Μια πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα της Οδύσσειας με τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883556
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μιχοπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

12. Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων σε πολυεθνική εταιρία. Η σύνδεση στρατηγικής με την εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης: ΑΒ Βασιλόπουλος.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838210
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κοκόζης Φίλιππος-Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2018

13. Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου σε Μονάδες Βιομηχανίας Τροφίμων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884384
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γεωργούλια Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Εκπαιδευτικά προγράμματα φιλαναγνωσίας στη βιβλιοθήκη: Θεωρητική προσέγγιση και στρατηγικός σχεδιασμός

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879601
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παναγιώτα Μίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

15. Διαχείριση αλλαγής στις σχολικές μονάδες. Πώς η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων συμβάλλει στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895749
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σαλαπάτα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

16. Καλλιεργώντας τις δεξιότητες ζωής και την ενσυναίσθηση στις ομάδες εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195062
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσάκου Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

17. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864723
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αναγνωστέλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

18. Νευροεπιστήμες και μάθηση, ο ρόλος των Τ.Π.Ε.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883979
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παπαναστασίου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

19. Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας στη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895391
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Συκιώτης Φώτιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

20. Εκπαίδευση ενήλικων, γονέων μέσα από τον πολιτισμό και τις τέχνες στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876290
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πρωτοπαπάς Νεκτάριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση ενηλίκων