Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Καλλιεργώντας τις δεξιότητες ζωής και την ενσυναίσθηση στις ομάδες εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195062
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσάκου Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

2. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην Εκπαίδευση μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775501
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σίμου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

3. Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία. Διαχείριση Αλλαγής σε Επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μελέτη Περίπτωσης : Το Αθωνικό Management

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817078
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καλύβα Ανδριανή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. Πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής για μαθητές 8-10 ετών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836852
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σταυριανού Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

5. Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων σε πολυεθνική εταιρία. Η σύνδεση στρατηγικής με την εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης: ΑΒ Βασιλόπουλος.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838210
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κοκόζης Φίλιππος-Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2018

6. «Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2726031
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κουτράκου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

7. Δημόσια Διοίκηση και Ηθική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2773138
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ζέρβα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

8. Παράμετροι Σχεδίασης Δικτυακών Τόπων (web design) για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775212
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καζάκου Σύρμω
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

9. Αξιολόγηση μαθησιακής αποτελεσματικότητας συστημάτων διαχείρισης μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: Τμήμα Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πάτρας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2655511
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δραγογιάννης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2773198
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πλεύρη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

11. Καταρτίζοντας ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης για μαθητές της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775545
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Νεκταρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

12. Δημιουργία πλατφόρμας πανεπιστημίου σε Java

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716730
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χατζηπανάγος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

13. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών δραστηριοτήτων Παραγωγής Γραπτού Λόγου σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2746316
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ποζιού Νεκταρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

14. Το κοινωνικό προφίλ των παιδιών με ΔΦΑ σε σχέση με το κοινωνικομορφωτικό επίπεδο των γονέων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2771484
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μουρίκη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018

15. Ο ρόλος της Οργανωσιακής Δικαιοσύνης και των Συστημάτων Αμοιβών στην ικανοποίηση των εργαζομένων στις εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2729729
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ντεμπέλη Μαρία-Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία

16. Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών: Η συμμετρία στον κόσμο των γεωμετρικών σχημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2773179
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σταύρου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

17. «Η αναγκαιότητα εφαρμογής της Διοικητικής Κινδύνου (Risk Management) στη λειτουργία της σχολικής μονάδας»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701933
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

18. Η διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810709
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κατωπόδης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

19. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η συμβολή του διαδικτύου βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου- Οι απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819038
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μαρκόγιαννη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

20. Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα της γλωσσικής έκφρασης με χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819173
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δεσποτίδου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία