Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ρητορικές Στρατηγικές Συγκρότησης του Ήθους του Ηγέτη: Ντ, Τράμπ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2774999
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δημητρίου Μαρία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

2. Εφαρμογή των Ρητορικών Προγυμνασμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768790
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σταυριανός Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

3. Η Καλλιέργεια Του Επιχειρηματολογικού Λόγου Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Από τη Θεωρία Στην Πράξη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716925
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κοτσίρα Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

4. Δημοσθένη και Αισχίνη ‘Περὶ τῆς παραπρεσβείας’ λόγοι: Αρνητικά ηθοτικά επιχειρήματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818912
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κατσαμπάνης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. Ο λειτουργικός ρόλος του Προοιμίου στην τρίτη δημηγορία του Περικλέους: από τους ῥητορικούς τόπους στους ῥητορικούς τρόπους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818823
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μαθιουδάκη Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

6. Αφηγηματική Ρητορική και Εικόνα στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Ιστορίας της Στ' Δημοτικού. Η περίπτωση της Ενότητας Δ: Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819366
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μοσχούρη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

7. Πάθος και Πειθώ. Εφαρμογή στον Α΄Φιλιππικό του Δημοσθένη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819615
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χαντζαρίδης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Η ρητορική του παραμυθιού. Σύγκριση παραδοσιακών και νέων αφηγητών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2791926
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κοτσίρα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

9. Η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο μάθημα της Γλώσσας της ΣΤ΄ Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2288987
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καλούδη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα

10. Διδακτική της Ρητορικής και Λογοτεχνία: Διδακτικές προτάσεις για αγώνες αντιλογίας στο μάθημα της Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711500
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αντωνοπούλου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

11. Ερμηνευτική Πλαισίωση και αντιεξουσιαστικός λόγος: Η ρητορική του και για τον Ρουβίκωνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883010
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κούκας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Γνωσιακή Προεργασία για την Ανάπτυξη μίας Διδακτικής Πρότασης για τον Ηθικό Αποκλεισμό: Βιβλιογραφική Επισκόπηση Μέσω Αιτιακών Σχημάτων και Εμπειρικές Περιπτωσιολογικές Αναλύσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883140
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Λέτσιου Ροξάνθη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

13. Ομοηχία, αμφισημία και σχήμα ετυμολογικό στην ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865784
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παρασκευή Μακρίδου
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία