Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Επιστήμες της Αγωγής: Η Λογοτεχνία Οδηγός του Ανθρώπου για τη ζωή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519180
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Ακρωτηριανάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογοτεχνία

2. Η δίγλωσση εκπαίδευση στο αρμενικό σχολείο: το δημοτικό σχολείο αρμενοπαίδων "Ζαβαριάν" του Α.Κ.Σ. Νίκαιας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2098413
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Συγγραφέας:
Πιστοπούλου Ιλόνα-Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017

3. "Βιωματικότητα και Ψυχολογικό κλίμα: Ένα παράδειγμα διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας μέσα από την τέχνη"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867881
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ντέλης Γεράσιμος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

4. Διαχείριση της σχολικής τάξης: παρατήρηση προβληματικής συμπεριφοράς μαθητών και παρεμβάσεων του δασκάλου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867602
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δημακάκου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

5. Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή: ο φάκελος επιδοσης του μαθητη (portfolio assessment)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865361
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Λάγγη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

6. Μουσείο και εφηβική ηλικία: Μια εναλλακτική διδακτική πρόταση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865435
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Βαντάνα Ναυσικά
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

7. Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΘΥΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865380
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τζαμπάζη Ιουλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

8. Η Ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο Δημοτικό Σχολείο. Διαθέσιμα Προγράμματα για τον Εκπαιδευτικό στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Μια Πρόταση Εφαρμογής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865392
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κατσαράκη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

9. Μετανάστες μαθητές σε τμήματα ένταξης. Η εφαρμογή των σύγχρονων μορφών διδασκαλίας. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865600
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

10. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865528
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καράλα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

11. Μαθαίνω τη Δημοκρατία στο σχολείο: Αντιλήψεις διευθυντών/υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866599
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γεωργακοπούλου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

12. Η ποίηση στα σχολικά εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο (1983 και 2005). Οι ποιητές, οι αξίες, οι ιδέες και τα πρότυπα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876062
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

13. Παιδαγωγική της Ειρήνης: Θεωρία και Πράξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873366
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σταυρούλια Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

14. Ο ρόλος της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875588
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσούτσου Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

15. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875897
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κοντοπούλου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαιδευτική κοινωνιολογία

16. Το σχέδιο εργασίας στην προσχολική ηλικία : Ένα παράδειγμα εφαρμογής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878426
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γεωργίου Αλεξία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός