Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Προγράμματα Πρωτογενούς Πρόληψης και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των στελεχών πρόληψης της τοξικοεξάρτησης σε σχέση με τις αρχές και τις μεθόδους της θεωρίας της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το παράδειγμα του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778656
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γώγου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση ενηλίκων

2. Ο κριτικός στοχασμός στην εκπαίδευση ανηλίκων και ενηλίκων υπό το πρίσμα της τέχνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2763450
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κάραλη Αιτωλία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

3. Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και μετασχηματισμός στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716719
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χύμη Μαρίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

4. «Η δια βίου επιμόρφωση ως παράγοντας επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2769471
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παχιαδάκη Ευφροσύνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στα Σ.Δ.Ε. καταστημάτων κράτησης: Σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης με στόχο την ενδυνάμωση των φυλακισμένων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716845
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Νικολαράκη Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

6. Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814321
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καραχρήστου Ηλιάνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

7. Μετασχηματισμός Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων στην ΣΤ' τάξη του Δημοτικού σχολείου, με την αξιοποίηση μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2759363
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μπόνου Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25, Έτους 2016, στο Μάρκετινγκ και στις Πωλήσεις με Ενεργητικές Τεχνικές: Συμβολή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1666108
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Βυτερούλη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση ενηλίκων

9. Ο μετασχηματισμός μέσα από τον κινηματογράφο. Μελέτες περιπτώσεων μέσα από τη φιλμογραφία των Kazan, Rossellini και Fassbinder.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1667989
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Λουμπράνου Ακριβή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση ενηλίκων

10. Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της χρήσης βιωματικών-συμμετοχικών τεχνικών στο πλαίσιο του διδακτικού τους έργου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2197465
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

11. Η παιδαγωγική σημασία του χιούμορ εκπαιδευτικού και μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και οι επιδράσεις του στο κλίμα της τάξης .

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285530
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Λυμπερόπουλος Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

12. Βιωματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης: Αξιοποίηση της τραγωδίας «Αίας» του Σοφοκλή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686558
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καλλιώρα Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018

13. Εκπαίδευση ενηλίκων - ανηλίκων / γονέων - παιδιών μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων στη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701314
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τούντα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018

14. Εκπαίδευση και αισθητική εμπειρία: κριτήρια επιλογής εικαστικών και λογοτεχνικών έργων τέχνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285346
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017

15. Ο ρόλος, το προφίλ και οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ανάπτυξης των εκπαιδευτών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875962
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μπάλδου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση ενηλίκων

16. "Η Κριτική Σκέψη στα παιδιά και στους ενηλίκους: Σύγκριση θεωρητικών προσεγγίσεων"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875967
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ραδαίου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

17. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865257
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ανδρεοπούλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

18. H αξιοποίηση της ερμηνευτικής και της διαλεκτικής μεθόδου για την ενσυναισθητική προσέγγιση ενός έργου τέχνης. Το παράδειγμα του σχολοικού εγχειριδίου της Στ΄Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879433
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σπανού Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

19. Ταυτοσημίες Θεωρίας Μετασχηματισμού & Λογικοθυμικής Θεωρίας. Ενίσχυση Λογικοθυμικής Θεραπείας μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886141
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ιατρού Σωτηρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

20. Απόψεις των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Διαπολιτισμική τους Ικανότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883259
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γκάζκα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση