Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η σχολική διαρροή στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Δυτικής Αττικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768108
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ιατροπούλου Χρυσή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα

2. «Πολιτικές μετάβασης για τους αποφοίτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγορά Εργασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 10 χρόνια.»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2767998
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μελετιάδη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

3. Διεθνής Διακυβέρνηση και Εκπαίδευση: Ο αντίκτυπος ενός διεθνούς προγράμματος πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών και ο ρόλος του στην διαμόρφωση μιας παγκόσμιας εκπαιδευτικής κουλτούρας - Η περίπτωση του Ιδρύματος Fulbright

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775376
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου Αλεξία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

4. Οι αντιλήψεις των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη σημασία των αξιών, των αρχών και των στάσεων στην αποτελεσματική ηγεσία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2759131
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Νασοπούλου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018

5. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις έμφυλες ανισότητες στην ανάδειξη διοικητικών στελεχών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815416
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σέρφα Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

6. Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως προϋπόθεση διορισμού στη Μέση Εκπαίδευση σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2767269
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χατζόγλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

7. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768857
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κακαρούνα Διονυσία-Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018

8. Υπερεθνικές Επαγγελματικές Ενώσεις και Επαγγελματικά Δίκτυα Προώθησης του Επαγγέλματος του Διευθυντή Σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817110
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πατσέα Στεφανία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

9. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716831
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

10. Οι απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο της επικοινωνίας και συνεργασίας του διευθυντή με το διδακτικό προσωπικό στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2766569
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μερτζάνη Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

11. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την επίδραση του σχολικού κλίματος στο εκπαιδευτικό έργο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815455
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ντάγκα Σταματία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

12. Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τον τρόπο λήψης αποφάσεων στα Όργανα Διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819089
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τζαμαργιά Μαριάνθη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

13. Επαγγελματική ικανοποίηση - Εξουθένωση εκπαιδευτικών και η σχέση με την ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815479
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κατσίβελα Διονυσία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

14. Το σχολικό κλίμα ως παράγοντας αποτελεσματικότητας στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Αττική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2759309
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τουρλίδα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

15. Ζητήματα θεσμικού επαναπροσδιορισμού του ελληνικού πανεπιστημίου: Η προσέγγιση της χρηματοοικονομικής επιβίωσης και άναπτυξής του

Διπλωματική Εργασία uoadl:1672477
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Υπερηφάνου Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτική εκπαίδευση

16. "Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα. Ιστορική αναδρομή, παρούσα κατάσταση και προοπτικές"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1520693
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Δημητράκος Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

17. Η αξιοποίηση του διαδικτύου στη σχολική τάξη: απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2129801
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Δουλγεράκη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

18. Ηγεσία και σχολική αποτελεσματικότητα: Η περίπτωση διευθυντών δημοτικών σχολείων του νομού Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2196404
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Κεσόγλου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2017

19. Οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και διευυθυντή ως παράγοντα διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος στη σχολική μονάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864183
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μπόλη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

20. Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων με την UNESCO- ASPnet.Τα προγράμματα του Δικτύου στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865013
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κιαμίλη Ευφροσύνη-Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση