Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Μοναξιά, ψυχοπαθολογία και ναρκισσισμός στην αναδυόμενη ενηλικίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2319174
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χρόνης Ταξιάρχης
Έτος εκπόνησης:
2017

2. Κυριοχειρία σε παιδιά με αυτισμό: Μελέτη με τη χρήση του Ερωτηματολογίου του Εδιμβούργου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668161
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Τσιρλή Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

3. «Η επίδραση της Μουσικής σε παιδί με Εγκεφαλική Παράλυση:Μελέτη Περίπτωσης»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2741432
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Βουνάσης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία

4. Η μοναξιά και ο φόβος απόρριψης που αισθάνονται οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775217
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μήτση Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

5. Αντιμετώπιση της Επιθετικότητας και του Θυμού των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο: Σχεδιασμός,εφαρμογή και αξιολόγηση παρέμβασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775166
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μαρινοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

6. Διερεύνηση μαθηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση κλασματικών αριθμών μαθητών Ε' και Στ' Δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά και την ανάγνωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2705907
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καντεμνίδη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

7. Η αυτοεκτίμηση των δυσλεκτικών και μη δυσλεκτικών παιδιών ηλικίας 11-12 ετών σε σχέση με την αποδοχή-απόρριψη από τον/την εκπαιδευτικό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2713266
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Θεοδωροπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018

8. Mαθαίνοντας τον νου να νιώθει και την καρδιά να σκέφτεται: σχεδιασμός, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στη σχολική τάξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686601
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ζαφειριάδου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018

9. ΚΥΡΙΟΧΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΚΑΡΤΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2202137
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Βλάσση Πολυξένη
Έτος εκπόνησης:
2017

10. " Εσύ, Εγώ, Εμείς, μια ομάδα που μπορεί": Σχεδιασμός, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στη σχολική τάξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2279686
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γλυμίτσα Ευθυμία
Έτος εκπόνησης:
2017

11. "Καταλαβαίνω τις Μαθησιακές Δυσκολίες μου και βοηθώ τον εαυτό μου": Παρέμβαση σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2279683
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ψυχογυιού Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017

12. Κυριοχειρία σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: μελέτη με τη χρήση της Δοκιμασίας Μετακίνησης Πασσάλων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2325090
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σκούρτη Βασιλεία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

13. Η κοινωνικο-συναισθηματική κατάσταση των παιδιών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ): Οι απόψεις των παιδιών και των μητέρων τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195014
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αντωνοπούλου Αλεξία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

14. Η παιδική κατάθλιψη και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε τμήματα ένταξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866243
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πολυκανδριώτη Αστερόπη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία

15. Ο ρόλος του δεσµού στη συναισθηµατική ρύθµιση του παιδιού προσχολικής ηλικίας: Πρόγραµµα πρόληψης & παρέµβασης για την προαγωγή της σχέσης µαθητή - εκπαιδευτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876340
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καλονάκη Ελένη
ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

16. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865096
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

17. Η επίδραση της μαθηματικής επίδοσης στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων μαθητών Ε΄και Στ΄δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864621
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αθηναίου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά

18. Μοναξιά και διαδικτυακή επικοινωνία μαθητών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866429
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σταύρου Ζαχαρένια
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία

19. Η οικονομική κρίση μέσα από τα σχέδια και τον λόγο των παιδιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864633
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ψυχογιού Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία

20. Η σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτοεκτίμησης Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864619
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πασπαλάκη Βιργινία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία