Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Πραγματολογικές Δεξιότητες σε Παιδιά με ΔΑΦ. Η Χρήση Οπτικού Υλικού για την Κατανόηση των Παρομοιώσεων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815501
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πασχοπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

2. "Μελέτη περίπτωσης παιδιού με νοητική υστέρηση. Πρόγραμμα ενίσχυσης της φωνολογικής επίγνωσης για τη βελτίωση της μάθησης της ανάγνωσης".

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775155
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κρανιώτη Αρετή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

3. Διερεύνηση αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών σε μαθητές με δυσλεξία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738565
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πολύζου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018

4. Στάσεις εκπαιδευτικών ελληνικών δημοτικών σχολείων απέναντι στο σχολικό εκφοβισμό και τρόποι χειρισμού του

Διπλωματική Εργασία uoadl:2734134
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κονταρή Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

5. Συμβουλευτική εκπαιδευτικών για την διαχείριση κρίσεων στο σχολείο. Περιπτώσεις απώλειας γονέα, σοβαρής ασθένειας ή τραυματισμού προσώπου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, διαζύγιο γονέων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775076
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Φραγκούλη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

6. Η ανάπτυξη του γραπτού λόγου με τη χρήση βοηθητικής τεχνολογίας (πληκτρολόγιο οθόνης windows και ειδικό joystick) σε μαθητή με βαριά τετραπληγία. Μελέτη περίπτωσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775276
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

7. «Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπ/σης με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/μαθησιακές δυσκολίες»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2748027
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσιμιτσέλης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

8. Περιγραφική ανάλυση στην έκφραση, κατανόηση και αφήγηση σε παιδιά με νοητική υστέρηση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775193
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κουφοπούλου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

9. "Οι απόψεις των δασκάλων (ΠΕ070), σχετικά με το ρόλο των λογοθεραπευτών στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710233
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσαούση Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

10. Ανάπτυξη οδηγού λογοθεραπευτικής παραπομπής παιδιών 4;6-6;6 ετών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815578
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τομπατζόγλου Ξένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

11. Στάσεις και πεποιθήσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για τα παιδιά με αυτισμό που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2762459
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Φασούλη Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία

12. ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΧΩΝ ΦΩΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839082
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ρουμελιώτη Ιωάννα-Στέλλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Κοινωνικές και Πραγματολογικές δεξιότητες σε εφήβους με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας: Συγκριτική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665197
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Καγκάδη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

14. Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1671640
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Ζήκα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

15. Γνώσεις, Απόψεις και Στάσεις Δασκάλων Γενικής Αγωγής αναφορικά με τον Παιδικό Τραυλισμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665111
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Καλαρίδου Μελπομένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

16. Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής για την παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας στα δημόσια σχολεία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665058
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Λάκκα Ελπίς
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

17. Ο αφηγηματικός λόγος μέσω της κειμενικο-διαδικαστικής προσέγγισης: Μια παρέμβαση σε μαθητές της Α΄ Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665106
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Συγγραφέας:
Σηφάκη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

18. Ανάπτυξη ανιχνευτικής δοκιμασίας για τη διαταραχή (κεντρικής) ακουστικής επεξεργασίας σε παιδιά 7-9 χρονών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665078
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Γαστουνιώτου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

19. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668104
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Βάλτου Μαρία-Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

20. Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανόηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για διαταραχές λόγου και ομιλίας σε παιδιά

Διπλωματική Εργασία uoadl:1667986
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Γιούργα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση